English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS powinien zostać odrzucony

03-11-2010

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje podniesienie kwoty wolnej spod egzekucji. Nowelizacja spowoduje więc wyłączenie spod egzekucji aktywów większych niż ma to miejsce dziś. Dlatego też zdaniem Pracodawców RP projekt ten powinien zostać odrzucony.

 

- Projekt ustawy dokonuje de facto przeniesienia ciężaru ekonomicznego niezaspokojonych zobowiązań osób o najniższych dochodach na ich wierzycieli, a tym samym przerzuca ciężar utrzymania tych osób z państwa na wierzycieli – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.

 

Wejście w życie ustawy spowoduje ograniczenie dostępności kredytów dla osób najbiedniejszych, co w praktyce wykluczy z rynku kredytowego osoby nie posiadające dochodów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzonych im środków. - Nowelizacja może spowodować efekt przeciwny do zamierzonego, a więc zahamowanie akcji kredytowej związanej z zakupem drobnych dóbr konsumpcyjnych – podkreśla Adam Kwaśnik. Banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów emerytom i rencistom, co będzie prowadzić do dyskryminacji tej grupy np. poprzez podwyższenie kosztów ubezpieczenia od udzielanych kredytów, a tym samym kosztów obsługi kredytu.

 

Innym efektem ubocznym proponowanej nowelizacji będzie jej skutek deprawujący i demobilizacyjny. Dłużnicy, którzy uzyskają ustawą zwolnienie z ponoszenia ciężaru ekonomicznego swoich decyzji ekonomicznych, nie będą poszukiwać możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, co może doprowadzić do pogłębienia się ich problemów finansowych. Co prawda będą mieli do dyspozycji większą ilość środków wyłączonych spod egzekucji, ale równocześnie - będąc negatywnie nastawionymi do zmiany stanu rzeczy - nie będą podejmować prób poprawy swojej sytuacji, aby nie wyjść spod prawnej ochrony.