English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Światłowody napędzają gospodarkę

11-05-2017

 

Infrastruktura telekomunikacyjna jest dla rozwoju tym, czym przez dekady była rozbudowa sieci drogowej i kolejowej – pisze w „Rzeczypospolitej” ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko.

 

– Rewolucja Cyfrowa dzieje się na naszych oczach. Jej efektem są dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze. (…) Niezależnie od tego, jakie urządzenie będzie pełniło funkcję bramy do nowoczesności, niezbędne jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu. W tej dziedzinie Polska ma sporo do nadrobienia – ocenia.

 

– Nie sposób przecenić znaczenia inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym światłowodową. Jest ona dla rozwoju społeczno-gospodarczego tym, czym przez dekady była rozbudowa sieci drogowej kolejowej. Przybliża ludzi do świata i świat do ludzi. Wpływa na wzrost aktywności zawodowej. Ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Znosi granice i eliminuje bariery. Wyrównuje szanse rozwojowe między regionami. W szczególności światłowody, zapewniając dostęp do najszybszego internetu, stają się krwioobiegiem nowoczesnej i opartej na wiedzy gospodarki przyszłości – podkreśla Wołejko.

 

– Dlatego też niezmiernie ważne było podkreślenie roli dostępu do szybkiego internetu oraz inwestycji w sieci światłowodowe oraz mobilny Internet 4G w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Warto przypomnieć, że inwestycje w rozwój szybkiego internetu są również jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową już do 2020 r. wszyscy obywatele UE powinni korzystać z sieci nowej generacji (NGA),czyli mieć dostęp do internetu o prędkości 30 Mb/s,a przynajmniej połowa gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do internetu o prędkości 100 Mb/s. Tymczasem według najnowszych dostępnych danych UKE w zasięgu sieci NGA znajduje się 39 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców. Zaś Komisja Europejska w badaniach DESI wskazuje, iż dostęp do sieci NGA miało 64 proc. gospodarstw domowych w Polsce pisze.

 

–  Jednak inwestycje wspierane przez publiczne pieniądze, także ze środków unijnych, nie wystarczą do tego, by każdemu Polakowi zaoferować dostęp do bardzo szybkiego internetu. Potrzebne są znaczące nakłady firm prywatnych. Tylko do 2020 r. jedna z nich, Orange Polska, zabezpieczyła ponad 2 miliardy złotych na inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej, rezygnując przy tym z wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom. Takie podejście wynika nie tylko z realiów rynkowych – duże inwestycje w rozwój sieci światłowodowej zapowiedziały także Inea oraz Netia – ale również dalekowzroczność zarządów spółek podkreśla ekspert.

 

– Jedna rzecz, której nadal nie udało się stworzyć, to przyjazne otoczenie administracyjno-prawne dla budowy sieci szerokopasmowych – dorobek legislacyjny rządu w tym obszarze pozostawia wiele do życzenia. W szczególności dotyczy to przepisów prawa budowlanego i środowiskowego, a także podjęcia próby ujednolicenia wysokości stawek opłat lokalnych (w tym za zajęcie pasa drogowego), które nierzadko ustala się na poziomie de facto niweczącym szanse na jakikolwiek zysk z inwestycji – zwraca uwagę.

 

– Zważywszy na to, że skala niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych jest bardzo duża, należałoby oczekiwać od władz państwowych i decydentów politycznych potraktowania tej sprawy w sposób priorytetowy. Oczekiwane przez inwestorów zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym są już od dawna sprecyzowane i powszechnie znane. Gdyby udało się je wreszcie zrealizować, zniknęłyby główne bariery dla rozwoju tak potrzebnej infrastruktury – podsumowuje Wołejko.

 

Artykuł jest dostępny tutaj.