English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ochrona zatrudnienia osób będących w NSR jest zbyt daleko posunięta

04-11-2010

Zdaniem Pracodawców RP ochrona zatrudnienia dla pracownika będącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych spowoduje straty przedsiębiorców.

 
Dowódca jednostki, do której zgłosi się kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), może udzielić przydziału kryzysowego na okres od 2 do 6 lat z możliwością przedłużenia nawet do 15 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca nie będzie mógł w tym czasie wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jednocześnie jest żołnierzem NSR. Możliwe będzie jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
 
Zdaniem Pracodawców RP regulacja ta niesie za sobą poważne zagrożenia dla przedsiębiorców, bowiem ingeruje w politykę zatrudnienia. To pracodawca musi poradzić sobie z nieobecnością żołnierza NSR, znaleźć kogoś na zastępstwo, ewentualnie powierzyć jego obowiązki innym pracownikom.
 
Proponowany w ustawie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu absencji takiego pracownika nie stanowi wystarczającej rekompensaty. Koszty mają być bowiem zrefinansowane dopiero po powrocie pracownika z ćwiczeń wojskowych, co w zestawieniu z wciąż niepewną sytuacją gospodarczą jest rozwiązaniem niewłaściwym.