English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ustawa o biegłych rewidentach daje mało czasu na naukę zmian w prawie

20-06-2017

 

„Parkiet”: W środę, 21 czerwca, wchodzi w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach. Jednak już teraz pojawiają się wątpliwości oraz różne interpretacje zawartych tam przepisów. Wiele pytań budzą np. komitety audytu, czyli jednostki wyłaniane z rad nadzorczych. (…) Ustawa wprowadza również pięcioletni obowiązek rotacji audytorów, którym z kolei mocno ogranicza oferowanie innych usług poza audytem na rzecz tych samych podmiotów.

 

W składzie komitetu audytu przynajmniej jeden jego członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, dwóch z trzech członków (w tym przewodniczący) musi spełniać kryteria niezależności – tłumaczy Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP. – Kryteria niezależności uległy znacznej zmianie, to powoduje w wielu spółkach konieczność ponownej samoweryfikacji niezależnych członków rad nadzorczych zgodnie z nowymi kryteriami – przyznaje Kamiński. Według założeń ustawy przedsiębiorstwa mają cztery miesiące na dostosowanie działalności komitetów audytu do jej przepisów.

 

– Nowa ustawa poważnie zmienia obowiązki i prawa komitetu audytu. Daje niewiele czasu na dostosowanie składu, wewnętrznych regulacji i ułożenia sposobu funkcjonowania tego wewnętrznego ciała rady nadzorczej – komentuje Kamiński. Jego zdaniem spowoduje wzrost kosztów, ale jednocześnie świadomości nadzoru nad działalnością spółki, szczególnie że wprowadza dodatkowo poważne osobiste kary dla osób zasiadających w organach zarządczych i nadzorczych spółki. – Są to kary pieniężne do 250 tys. zł – przyznaje Kamiński.