English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zapowiedzi zmian w emeryturach mundurowych to doskonała wiadomość

15-11-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmują zapowiedzi dotyczące reformy emerytur mundurowych. – Te zmiany są konieczne z punktu widzenia naszych finansów publicznych, ale muszą być przeprowadzone rozważnie – podkreśla Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

Przywileje emerytalne służb mundurowych wymagają gruntownej przebudowy. - Sytuacja, gdy jeden Polak musi pracować do 65. roku życia, a inny może zakończyć aktywność zawodową po 15 latach i to bez względu na wiek, jest nie tylko niesprawiedliwa społecznie, ale także szkodliwa dla budżetu państwa – mówi Janczewska. Emerytury i renty mundurowe pobiera obecnie prawie 180 tysięcy Polaków, co kosztuje budżet państwa ok. 5 miliardów złotych rocznie.

Prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

– Oznacza to, że pracując w tych zawodach można zostać emerytem mając już 33 lata, czyli w przypadku mężczyzn prawie dwukrotnie mniej niż wynosi powszechny wiek emerytalny w Polsce – mówi Janczewska. Świadczenia finansowane są całkowicie z budżetu państwa. Na dodatek przepisy tylko w niewielki sposób ograniczają możliwość dorabiania na emeryturze.

Zdaniem Pracodawców RP należy jak najszybciej podwyższyć staż uprawniający do emerytury mundurowej oraz określić wiek, który będzie uprawniał do przechodzenia na emeryturę. Należy także rozgraniczyć lata uprawniające do emerytury mundurowej na lata pracy bezpośrednio na „linii” od lat pracy spędzonych za biurkiem jako np. urzędnik. – Nie kwestionujemy, że praca żołnierza, funkcjonariusza policji czy strażaka jest niebezpieczna I ważna społecznie, ale uważamy, że warto dokładniej przyjrzeć się, czy każdy zasługuje na takie same przywileje – mówi Magdalena Janczewska.

W ocenie Pracodawców RP służby mundurowe powinny zostać także włączone do powszechnego systemu emerytalnego. – Powoływanie kas branżowych nie jest najlepszym rozwiązaniem i będzie rozmywało ideę zmian. Także w przypadku służb mundurowych powinno się obliczać kapitał emerytalny i premiować dłuższą aktywność zawodową. Obecny system w żaden sposób nie zachęcał do pozostawania na służbie – dodaje Janczewska.