English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kominówki powinny zostać zniesione we wszystkich spółkach Skarbu Państwa

16-11-2010

W projekcie ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa pojawił się zapis znoszący ograniczenia ustawy kominowej w stosunku do kadry zarządzającej kluczowych spółek. Zdaniem Pracodawców RP to bardzo dobra wiadomość, ale powinny one dotyczyć wszystkich spółek Skarbu Państwa.

 

 

- O wysokości wynagradzania kadry menedżerskiej powinien decydować rynek i osiągane przez menedżera wyniki – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Skarb Państwa oraz organy samorządu terytorialnego są jedynie administratorem majątku publicznego i odpowiadają za efektywność jego zarządzania przed suwerenem, jakim - zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - jest Naród. Mają one obowiązek tak administrować tym majątkiem, aby podmioty publiczne rozwijały się i przynosiły dochód. A to możliwe będzie tylko w sytuacji, kiedy stworzy im się równe szanse na rynku. - Utrzymywanie barier, które w efekcie ograniczają możliwość doboru kadry menedżerskiej jest niecelowe i szkodliwe – dodaje Piotr Rogowiecki.

 

 

Pracodawcy RP podkreślają, że ustawa kominowa stwarza istotne niebezpieczeństwo patologicznych zachowań niektórych członków organów zarządczych i nadzorujących spółki Skarbu Państwa. Dysproporcje między zakresem ich odpowiedzialności a wynagrodzeniem w spółkach publicznych i spółkach prywatnych powodują niekiedy skłonność do przyjmowania postaw zachowawczych oraz unikania ryzyka gospodarczego, co pogarsza pozycję konkurencyjną tych spółek zarówno w Polsce, jak i wobec konkurentów zagranicznych. Dla podmiotów prywatnych takie ograniczenia nie istnieją, co zdecydowanie stawia je w pozycji konkurencyjnie silniejszej w stosunku do podmiotów publicznych prowadzących taką sama działalność gospodarczą. W kontekście ustawy kominowej zapomina się często, że menedżerowie w podmiotach gospodarczych o charakterze publicznym nie są urzędnikami państwowymi. Tymczasem, stosuje się do nich ograniczenia jak do urzędników.

 

 

Ustawa kominowa dokonuje różnicowania pracowników menedżerów spółkach publicznych w porównaniu z innymi pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze, których zasady wynagradzania są ustalane na podstawie Kodeksu pracy. Podkreślić należy, że jeśli już była wola ograniczenia wysokości wynagrodzeń pracowników zarządzających majątkiem publicznym, to w celu jej wypełnienia nie było konieczne uchwalenie przepisów kwestionowanej ustawy. Ten sam cel można było osiągnąć wykorzystując obowiązujące już regulacje prawne, które dotyczą nadzoru nad wykonywaniem funkcji zarządczych w spółkach prawa handlowego, jak również w podmiotach o charakterze publicznym.