English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników są nieprecyzyjne

16-11-2010

Z powodu nieprecyzyjnych przepisów pracodawcy mają problem ze stosowaniem przepisów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Na początku listopada Pracodawcy RP przesłali oficjalne stanowisko do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MIPS), w którym wskazywali na praktyczne problemy stosowania przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Pracodawcy zwrócili się z prośbą do ministerstwa o podjęcia działań w celu doprecyzowania spornych przepisów.

 

Zdaniem Pracodawców RP podstawowym problemem jest brak jasnej definicji pojęcia „zgoda pracodawcy”. Określenie to ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ właśnie od zgody (lub jej braku) pracodawcy zależą obowiązki dotyczące ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników (m.in. konieczność udzielenia 21-dniowego urlopu). Znowelizowane przepisy przewidują dorozumiane wyrażenie zgody przez pracodawcę. Ani pracodawca, ani uczący się pracownik nie wiedzą co to oznacza. Czy np. udzielenie zgody na wcześniejsze kończenie pracy w piątek przez pracownika studiującego w weekendy oznacza wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji?

 

Ponadto na podstawie obowiązujących przepisów raz wyrażona przez pracodawcę zgoda na naukę trwa aż do momentu zakończenia kształcenia przez pracownika. Ustawodawca nie przewidział sytuacji, kiedy wybrany przez pracownika kierunek studiów przestaje być pracodawcy potrzebny lub gdy dany pracownik nie spełnia stawianych przed nim oczekiwań. Ustawodawca optymistycznie założył, że sytuacja ekonomiczna pracodawcy nie pogorszy się i nie przewidział możliwości odstąpienia od umowy.

 

Ze względu na zmienną sytuację gospodarczą, pracodawca jako podmiot organizujący pracę powinien mieć prawo do zmiany decyzji w sprawie długości trwania dofinansowania oraz wyrażenia zgody na kontynuację nauki przez pracownika.

 

W ocenie Pracodawców RP dalsze utrzymywanie niejasnych przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników będzie prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień, których jedynym rozwiązaniem może okazać się nawet rozwiązanie stosunku pracy.