English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Problem mobbingu należy rozwiązać jak najszybciej

17-11-2010

Pracodawcy RP domagają się działań ustawodawczych na rzecz rozwiązania problemu mobbingu.

 

 

W Kodeksie pracy brakuje jakichkolwiek wytycznych co do sposobu przeciwdziałania mobbingowi. Ustawodawca nie nakłada żadnych obowiązków na inne podmioty, np. zakładowe organizacje związkowe lub inne przedstawicielstwa pracowników. Pracodawca sam musi radzić sobie z tym problemem w miejscu pracy.

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność odszkodowawcza ciąży na pracodawcy zawsze, gdy szykanowanie spowodowało rozstrój zdrowia pracownika - bez względu na to, czy w zakładzie pracy przeprowadził jakiekolwiek działania antymobbingowe, czy też nie. Odpowiada on za to nawet wtedy, gdy o jego istnieniu nie wiedział. To na pracodawcy ciąży ryzyko, polegające na ponoszeniu wyłącznej odpowiedzialności majątkowej w związku z zatrudnianiem osoby nieprzystosowanej społecznie, która czerpie satysfakcję z psychicznego nękania współpracowników.

 

 

Zdaniem Pracodawców RP potrzebne są gruntowne zmiany w obowiązujących przepisach. Odpowiedzialnym za mobbing powinien być nie tylko pracodawca, ale także mobber. Należałoby udzielić pracodawcom wsparcia w działalności antymobbingowej, a także tak doprecyzować przepisy, aby wynikał z nich obowiązek wspierania pracodawcy przez związki zawodowe. Na początku tego roku Pracodawcy RP zgłosili do Komisji „Przyjazne Państwo” propozycję takich zmian. Niestety, propozycja nie spotkała się z większym zainteresowaniem posłów, a także urzędników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.