English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sąd zgodził się na przesyłanie rocznego PIT-u pracownikowi przez pracodawcę drogą elektroniczną

24-11-2010

Zdaniem Pracodawców RP wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzający, iż dopuszczalne jest przesyłanie pracownikowi rocznego obliczenia podatku i imiennej informacji drogą elektroniczną, jest ważnym krokiem w informatyzacji administracji i całej gospodarki. Z punktu widzenia pracodawców to także oszczędności zarówno finansowe jak i organizacyjne.

 

Poznański Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który odmawiał płatnikowi przesyłania rocznego obliczenia podatku i imiennej informacji drogą elektroniczną.

 

Zdaniem Pracodawców RP za słuszne należy uznać spostrzeżenie sądu stwierdzające, iż zasady dokonywania doręczeń deklaracji pomiędzy podmiotami prywatnymi nie zostały uregulowane przez przepisy prawa podatkowego ani administracyjnego. Sądowi nie pozostawało w takiej sytuacji nic innego jak uchylić interpretację organu, który w obliczu jednoznacznej normy wynikającej z ustawy o podpisie elektronicznym, która mówi o tym, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny, nie przeciwstawił przepisów, które by ją derogowały.

 

- Czytając uzasadnienie można zasadnie doszukiwać się w nim tendencji do nadawania dokumentom zabezpieczonym najbardziej zaawansowanym podpisem elektronicznym rangi prawnej, jaką przewidział dla nich ustawodawca – a więc zrównanie ich z dokumentami w formie pisemnej – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. Osobną kwestią pozostaje to, że jest to ciągle najdroższe rozwiązanie służące do elektronicznego sygnowania dokumentów.

 

Wyrok sądu oznacza dla pracodawców możliwość wykorzystania Internetu do przesyłania deklaracji podatkowych. To istotna zmiana, która ograniczy coroczny, żmudny proces wysyłania wielu dokumentów wszystkim pracownikom. Pamiętać należy bowiem, że deklaracje pracodawca wysyła wszystkim pracownikom, także tym, których już nie ma w firmie, a przepracowali choćby jeden dzień w danym roku kalendarzowym.