English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ustawa deregulacyjna nie spełnia wszystkich oczekiwań przedsiębiorców

24-11-2010

Dziś Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych. W ocenie Pracodawców RP choć zawiera ciekawe rozwiązania, to w niektórych obszarach nie do końca spełnia oczekiwania przedsiębiorców.

 
- Jeżeli chcemy dokonać prawdziwej de reglamentacji, powinniśmy wprowadzić zasady UE+0 – czyli reglamentować tylko te obszary, gdzie wymaga tego od nas UE. Projekt nie konsumuje tego postulatu – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik.
 
Projektodawca słusznie zauważa konieczność uregulowania kwestii transmisji praw i obowiązków w przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Przekształcenie powinno być możliwe także w spółki osobowe, o ile przekształca się co najmniej dwóch  przedsiębiorców (projekt przewiduje możliwość przekształcenia wyłącznie w spółki kapitałowe).
 
W trakcie prac nad projektem niestety „wycięto” z niego propozycje zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewidywały one szereg rozwiązań, które rzeczywiście ułatwiłyby prowadzenie biznesu - np. przedsiębiorcy, którzy z powodu braku płynności finansowej mają problemy z terminowym opłacaniem składek do ZUS za swoich pracowników, będą za te opóźnienia mniej restrykcyjnie karani. Ponadto, jeżeli mówimy o odbiurokratyzowaniu gospodarki, musimy równolegle prowadzić pracę nad zmniejszeniem zakresu „papierologii” związanej z zatrudnianiem pracowników.
 
Projekt przewiduje też dobre rozwiązania - wprowadza np. prawo składania oświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Pozwoli to przedsiębiorcom na zaoszczędzenie czasu oraz energii, dziś zużywanych na czynności biurokratyczne. Zmiana ta stwarza szansę na poprawę pozycji Polski w międzynarodowych rankingach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej. - Nowy system musi być, przynajmniej na początku, ściśle monitorowany. Polskie prawo, w tym prawo administracyjne materialne, jest na tyle skomplikowane, że mogą zdarzyć się przypadki, w których dana osoba będzie składać oświadczenie, a potem podlegać odpowiedzialności karnej, gdyż dana sytuacja, którą w dobrej wierze oświadczał, w świetle prawa nie miała miejsca – podkreśla Ambrozik.
 
Pracodawcy RP popierają także doprecyzowanie przesłanek odpowiedzialności lub wprowadzanie zmian, które zwiększają czytelność poszczególnych przepisów. Zmiany tego typu powinny sprzyjać celom prewencji poszczególnych przepisów, a także ułatwiać ich stosowanie w życiu, nie tylko obywatelom, ale także organom ścigania i sądom.
 
Dobrym rozwiązaniem jest także obniżenie dotychczasowej wysokości kar (depenalizacja) nakładanych na podmioty zbiorowe poprzez urealnienie ich wysokości, tak aby wysokość kary odpowiadała realiom gospodarczym. Ważniejsza jest nieuchronność kary, niż jej wysokość.