English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP sprzeciwiają się rządowemu projektowi racjonalizacji zatrudnienia

30-11-2010

Pracodawcy RP negatywnie oceniają rządowy projekt ustawy dotyczący racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie.

 

 

- To oczywiste, że w administracji publicznej konieczne jest przeprowadzenie racjonalizacji zatrudnienia. W ostatnich latach przyrost etatów w urzędach jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do zakresu zadań spoczywających na administracji – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Zmiany są potrzebne - tym bardziej, że jakość jej pracy pozostawia wiele do życzenia: niekompetentna obsługa interesantów, przedłużające się postępowania administracyjne, nieuzasadniona podejrzliwość w stosunku do przedsiębiorców. Biznesowi zależy na tym, aby administracja publiczna zatrudniała wysokiej klasy specjalistów, dzięki czemu pojawi się szansa na poprawę jakości jej pracy. Pierwszym krokiem do spełnienia tego postulatu powinna być właśnie racjonalizacja zatrudnienia. Nie może ona jednak mieć formy zaproponowanej w opiniowanym projekcie.

 

 

Istotą zmian ma być zmniejszenie zatrudnienia w jednostkach wymienionych w art. 2 projektu o co najmniej 10 proc liczby etatów obliczonej jako średnia liczba etatów na koniec czerwca 2010 r. i etatów na dzień wejścia w życie ustawy. - Projektodawca nie tworzy żadnych przesłanek co do wyboru pracowników, z którymi ma zostać rozwiązany stosunek pracy – podkreśla Rogowiecki. Całą odpowiedzialność w tym zakresie projektodawca przerzuca na kierowników jednostek objętych racjonalizacją, którzy będą zobowiązani do opracowania kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia. - Będziemy mieli więc do czynienia z cięciem etatów w oparciu o różne przesłanki, bez jednolitej koncepcji. W naszej ocenie powinny być one oparte na efektywności pracy poszczególnych osób – dodaje Piotr Rogowiecki. Zmierzeniem tej efektywności powinny uprzednio zająć się wyspecjalizowane firmy audytorskie. - Negatywnie oceniamy projektowane pozbawienie ochrony mających dużą wiedzę i umiejętności urzędników mianowanych. To oni powinni być trzonem administracji publicznej jako osoby dobrze przygotowane do pracy. Zwolnienie ich z pracy będzie czynnikiem demotywującym dla osób o dużym potencjale do wiązania swoich planów zawodowych z administracją publiczną – dodaje Piotr Rogowiecki.

 

 

Pracodawcy RP nie widzą uzasadnienia dla wyłączenia z obligatoryjności procesu racjonalizacji zatrudnienia m.in. Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta RP. Projektodawca uzasadnia takie rozwiązanie „szczególną pozycją” tych podmiotów, jednak w ocenie Pracodawców RP zmniejszenie zatrudnienia w tych jednostkach w żaden sposób nie naruszy ich niezależności, czego obawia się projektodawca. Warto wskazać w tym miejscu, że ich koszty administracyjne są każdego roku wyższe. - Projekt ma na celu pozyskanie oszczędności dla budżetu państwa. Nie widzimy uzasadnienia, aby nie szukać ich również w zatrudnieniu w tych podmiotach – kończy Rogowiecki.