English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

„KONFEDERATKI" 2010 WRĘCZONE!

30-11-2010

We wtorek, 30 listopada 2010 r., w Teatrze Bajka w Warszawie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej obchodzili 21. urodziny, podczas których wręczone zostały nagrody „Konfederatki” i „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy”. W uroczystości, oprócz przedsiębiorców, wzięły udział wybitne osobistości ze świata nauki, kultury i polityki.

 

Witając gości Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski powiedział - Na gościnną widownię Teatru Bajka zaprosiliśmy Was nieprzypadkowo. Oczywiście pragniemy, aby ten wyjątkowy dla Pracodawców RP, jubileuszowy wieczór upłynął w miłej atmosferze dobrego spektaklu. Ale chcieliśmy także dać wyraz świadectwu, że odpowiedzialny biznes powinien wpierać nasza kulturę i sztukę. To jedna z powinności, nas pracodawców, wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. To także bardzo istotny wyznacznik Społecznej Odpowiedzialności Biznesu idei, którą staramy się ugruntować w świadomości polskich przedsiębiorców od wielu lat. - Znakomitym przykładem wcielania w życie szeroko rozumianych zasad CSR są nasi dzisiejsi Laureaci – dodał Andrzej Malinowski.

 

- Gdy 5 lat temu po raz pierwszy przyznawaliśmy Konfederatki pragnęliśmy, by były nagrodami dla ludzi wyjątkowych wśród pracodawców i mających niekwestionowane zasługi dla naszego środowiska. Ludzi znanych, cenionych i wyróżniających się nie tylko swoją rzetelna pracą zawodową. Chcieliśmy, by były to nagrody stymulujące do dalszego wysiłku służącego rozwojowi gospodarki i dobru publicznemu. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten – niełatwy wcale cel – udało się nam osiągnąć. Konfederatki stały się prestiżowymi wyróżnieniami a ich Laureaci cieszą się zasłużonym uznaniem i szacunkiem – mówił Prezydent Pracodawców RP.


„Konfederatki” to doroczna nagroda przyznawana w uznaniu szczególnych zasad w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Laureatami są osoby, które swoją pracą i postawą przyczyniają się do rozwoju organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności.


Tegoroczne „Konfederatki” otrzymali:

 • Czesław Piela, Prezes Zarządu, PKS w Rzeszowie S.A.
 • Wojciech Słowikowski, właściciel, Doradztwo Gospodarcze
 • Andrzej Wypych, Członek Zarządu i Dyrektor Personalny, ArcelorMittal Poland S.A.
 • Marek Radecki, Prezes, ARCO
 • Jerzy Gotowski, właściciel, Firma Transportowo-Budowlana TRANSAND
 • Mieczysław Stefan Ostojski, Dyrektor Naczelny, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
 • Sławomir Jacek Koczywąs, Członek Zarządu ds. Personalnych, RWE Polska S.A.
 • Waldemar Książczak, właściciel, DB Doradztwo Biznesowe
 • Ryszard Najda, Prezes Zarządu, NATEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 • Wiesław Olszański, Prezes Zarządu, Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. NZOZ „Szpital na Wyspie” w Żarach
 • Piotr Terlecki, właściciel, Doradztwo Biznesowe Piotr Terlecki
 • Wojciech Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu, Lubelski Związek Pracodawców

 

Laureatami tegorocznych nagród „Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy”, specjalnego wyróżnienia przyznawanego za działalność przyczyniającą się do rozwoju i integracji środowiska polskich przedsiębiorców, zostali:

 

W kategorii: Media:

 • Dominika Sikora–Malicka, Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna, Wydawnictwo INFOR Biznes Sp. z o.o. - za dziennikarski profesjonalizm, interesującą publicystykę oraz celne komentowanie spraw i wydarzeń związanych z ochroną zdrowia. Za rzetelne prezentowanie tematyki rynku gospodarki zdrowotnej z punktu widzenia jego pracodawców.

 

W kategorii: Urzędy i Instytucje Państwowe:

 • Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa - za bardzo pożądaną, choć rzadko spotykaną u urzędników państwowych umiejętność tworzenia przyjaznego klimatu współpracy z pracodawcami. Za partnerstwo i troskę o rozwiązywanie trudnych problemów pracodawców branży transportowej.

 

 • Beata Małecka-Libera, Posłanka na Sejm RP - za połączenie w jednej osobie trzech niezwykłych talentów: wrażliwości lekarza, profesjonalizmu menedżera i dalekowzroczności polityka. Za promowanie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia godzących interesy różnych środowisk.

 

 • Franciszek Grześkowiak, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze - za efektywne, modelowe współdziałanie z pracodawcami Okręgowej Inspekcji Pracy- za inspirującą i otwartą postawę wobec środowiska i rzetelne traktowanie partnerskiego dialogu.

 

 • Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski - za wybitne umiejętności mediacyjne i umiejętność wypracowywania kompromisów satysfakcjonujących wszystkie strony dialogu społecznego- za zrozumienie racji pracodawców, otwartość na ich argumenty oraz troskę o rozwiązywanie ekonomicznych problemów Śląska.

 

 • Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki - za autentyczną pracę u podstaw na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i ducha przedsiębiorczości - za poszukiwanie, wspólnie ze środowiskiem pracodawców, najlepszych rozwiązań trudnych problemów ekonomicznych i społecznych oraz rzetelny, partnerski dialog.

 

W kategorii: Samorządy Terytorialne:

 • Krzysztof Sikora, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - za twórczy wkład w rozwój przedsiębiorczości na Kujawach i Pomorzu oraz zasługi dla pracodawców - za niezwykle ważną dla polskiej gospodarki działalność zmierzającą do powiązania nauki i edukacji z potrzebami rynku pracy.

 

W kategorii: Związki Zawodowe:

 • Krzysztof Bukiel, Przewodniczący Zarządu Krajowego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy - za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju systemu opieki medycznej w Polsce - za koncyliacyjność i wolę godzenia interesów pacjentów, pracodawców, pracowników i związkowców ochrony zdrowia.

 

 • Urszula Michalska, Przewodnicząca Branży "Usługi Publiczne OPZZ", Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - zrzeszona w OPZZ - za odpowiedzialną i trudną, ale twórczą, współpracę z organizacjami pracodawców. Za pełną poświęcenia pracę na rzecz ochrony zdrowia i poszukiwanie rozwiązań w drodze dialogu z partnerami społecznymi.

 

W kategorii: Instytucje Naukowe:

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej - za wymierne sukcesy w poszukiwaniu rozwiązań stymulujących innowacyjność polskiej gospodarki - za wszechstronne rozumienie potrzeb środowiska pracodawców. Za szeroką i zróżnicowaną ofertę prac naukowo - badawczych oraz działania sprzyjające komercjalizacji wiedzy.

 

Tegoroczną uroczystość wsparli sponsorzy :

 

 

SPONSOR ZŁOTY :

 

 

SPONSOR SREBRNY :

 

 

 

 

 Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu obchodów 21. urodzin Pracodawców RP.


 

 

 

21. urodziny Pracodawców RP - GALERIA