English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP sygnalizują potrzebę zmian przepisów dotyczących czasu pracy

02-12-2010

Coraz więcej przedsiębiorców jest skłonnych stosować elastyczne formy czasu pracy. Ten pomysł popierają także pracownicy, którzy dzięki zmianom mogliby korzystać z zalet pracy w ruchomych godzinach.

 
Pracownicy samodzielnie podejmowaliby decyzję o rozpoczęciu pracy np. między godz. 6. a 9. rano oraz o jej zakończeniu w godzinach pomiędzy godz. 14. a 17. Dzięki temu mogliby łatwiej pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Niestety, barierą znacznie utrudniającą stosowanie elastycznego czasu pracy są obowiązujące regulacje prawne zawarte w Kodeksie pracy.
 
Przede wszystkim należy dokonać zmiany definicji doby pracowniczej, które utrudnia stosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy. Obecnie doba ta jest rozumiana jako kolejne 24 godziny od chwili rozpoczęcia pracy, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Jeżeli dzień pracy zaczyna się o godz. 9, a kolejny o godz. 7, to następuje wejście w dobę poprzedniego dnia pracy. Taka sytuacja może być uznana za przekroczenie dobowej normy czasu pracy i rozpoczęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Praktyczniejszym rozwiązaniem byłoby rozliczanie czasu pracy w zestawieniu z nieprzerwanym dobowym odpoczynkiem. Takie rozwiązanie mogłoby ułatwić wprowadzenie „ruchomego czasu pracy” i pozwoliłoby pracownikom rozpoczynać dzień pracy w wybranym przez nich czasie, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w regulaminie pracy.
 
Kolejnym postulatem jest przyznanie pracownikom czasu wolnego za pracę w „nadgodzinach” także w następnym okresie rozliczeniowym. Korzyścią płynącą z takiego rozwiązania mogłoby być połączenie tych dni wolnych z urlopem wypoczynkowym, dzięki czemu pracownik miałby możliwość skorzystania z dłuższej płatnej przerwy.
 
Pracodawcy RP uważają za konieczne organizowanie elastycznego sytemu czasu pracy pracowników na stanowiskach kierowniczych. Wprowadzenie możliwości stosowania ryczałtu dla tej grupy zawodowej byłoby dobrym sposobem pogodzenia interesów menedżerów i zatrudniających ich firm.