English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prezydent Pracodawców RP z wizytą w Berlinie

06-12-2010

Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski, wziął udział w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych w Berlinie oraz III Polsko-Niemieckiej Konferencji Gospodarczej poświęconej problemowi otwarcia rynku pracy i usług w Niemczech po 1 maja 2011 r.

 

6 grudnia br. Prezydent Andrzej Malinowski wziął udział w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych w Berlinie, gdzie spotkał się m.in. z Berndem Pfaffenbachem, Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii. Podczas sesji poświęconej współpracy gospodarczej obydwu krajów dokonano oceny stanu współpracy gospodarczej i wskazano, że gospodarki obu państw są motorem napędowych rozwoju gospodarczego w całej Unii Europejskiej. Wskazano także, iż należy kontynuować polsko-niemiecki dialog energetyczny stanowiący podstawę konstruktywnej współpracy bilateralnej w zakresie budowania i realizowania europejskiej polityki energetycznej. Obydwie strony wyraziły chęć kontynuacji wysiłków w celu usprawnienia transgranicznego przepływu i handlu energią elektryczną. Strona polska przedstawiła także priorytety polskiej prezydencji UE, wśród których niepoślednią rolę zajmują bezpieczeństwo energetyczne i polityka przemysłowa.

 

Podczas spotkania dyskutowano nad konsekwencjami otwarcia niemieckiego rynku pracy i usług od 1 maja 2011 r. Podkreślono, iż wygaśnięcie okresów przejściowych w 2011 roku będzie miało wpływ na przepływy migracyjne obywateli polskich, choć nie dostrzeżono przesłanek dla znaczącego nasilenia tych migracji. Partnerzy niemieccy podkreślili, iż społeczeństwo tego kraju wydaje się być obecnie lepiej przygotowane do zaaprobowania zwiększonej obecności obywateli z ośmiu nowych państw UE niż w roku 2004r.

 

Problemowi otwarcia rynku pracy poświęcona była również III Polsko-Niemiecka Konferencja Gospodarcza w Berlinie z udziałem Prezydenta Pracodawców RP i Podsekretarza Stanu z Ministerstwie Gospodarki, Rafała Baniaka. Na konferencji poddano szczegółowej analizie wpływ decyzji Niemiec o otwarciu rynku pracy i usług m.in. dla Polaków oraz nakreślono potencjalne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego w Polsce. Szczególnej krytyce poddano propozycję Federalnego Ministra Gospodarki i Technologii Rainera Brüderle, który zaproponował wypłacać „powitalne” Polakom, którzy po 1 maja 2011 r. podejmą prace w Republice Federalnej Niemiec. Wskazano, iż Niemcy poszukują fachowców w tych dziedzinach, których deficyt jest także w Polsce. Prezydent Pracodawców RP ocenił, iż propozycja ministra jest w swej wymowie zaostrzoną formą kontynuowanej przez rząd Republiki Federalnej Niemiec dyskryminującej polityki polegającej na zamknięciu wewnętrznego rynku pracy dla pracowników z Polski. - Protekcjonistyczna oferta ściągania najlepszych fachowców sąsiadom zaburza wolność przepływu siły roboczej stanowiące jednej z filarów na którym zbudowany jest wspólny rynek – powiedział Prezydent Andrzej Malinowski wspierając odrębne opinie Szefa Federalnej Agencji Pracy Franka Jürgena Weise’a i premiera Bawarii oraz szefa tamtejszej chadecji - CSU - Horsta Seehofera, iż Niemcy powinni wykorzystać potencjał istniejący w Niemczech, a nie sięgać po wykwalifikowaną kadrę za granicy proponując im zachęty finansowe.