English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Co z pieniędzmi na szkolenia?

07-12-2010
Pracodawcy RP zorganizowali konferencję poświęconą roli pracodawców kształceniu ustawicznym, podczas której uroczyście zainaugurowano program szkoleniowy - portal wiedzy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych organizacji pracodawców hiszpańskich, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w kwestii kształcenia pracowników.
 
- Badania przeprowadzone wśród pracodawców wskazują, iż młody, nowozatrudniony pracownik już po trzech latach wymaga dokształcenia, a nierzadko przekwalifikowania. Pracodawcy RP odpowiadając na zapotrzebowanie gospodarki i potrzebę przedsiębiorców, pragną wypełnić lukę i stworzyli program szkoleniowy bazujący na doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców hiszpańskich - liderów dynamicznego systemu kształcenia pracowników w Europie powiedział otwierając konferencję dyrektor generalny Pracodawców RP, Aleksander Mironiuk.
 
Jak wynika z danych GUS w Polsce wciąż kształcimy się za mało. Prawie 2/3 osób w przedziale wiekowym 25-64 lata (ponad 13 mln. ludzi!) nie uczestniczy w żadnej formie edukacji, nawet w takiej, która nie wymaga ponoszenia kosztów: ani finansowych, ani czasowych (nawet nie czyta gazet). Tymczasem zachodzi ścisła zależność między poziomem wiedzy pracowników a innowacyjnością firmy. Kwalifikacje i umiejętności kadry bezpośrednio wpływają na wzrost efektywności gospodarowania – im wyższe, tym łatwiej tworzyć, adaptować i wdrażać innowacje.
 
Pracodawcy RP stworzyli program szkoleniowy, który jest częścią projektu „Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększenia adaptacyjności na rynku pracy – wzorem dla Polski", wspierającego przedsiębiorstwa w przystosowaniu się do nowych, dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych, współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Oferowane szkolenia są efektem strategicznego podejścia Pracodawców RP do kwestii kształcenia – tematyka i zakres szkoleń są wypadkową potrzeb zgłaszanych przez same firmy, doświadczeń hiszpańskich, naukowych analiz i wiedzy dydaktycznej. Naszym celem jest udostępnienie w pełni satysfakcjonującej oferty szkoleń dla wszystkich osób – zarówno szeregowych pracowników, jak i odpowiedzialnych za zarządzanie firmą. Dostrzegamy potencjał zawarty w nowoczesnych technologiach, a zwłaszcza w szkoleniach e-learningowych. Dzięki tej formule możemy zaoferować kursy dla wszystkich pracowników, nawet tych, mających dotychczas problemy ze swobodnym dostępem do wiedzy.
 
W pierwszej kolejności Pracodawcy RP oferują cztery szkolenia: Akademię Sprzedaży, Akademię Podatkową (dla branży transportowej), Komunikację Wewnętrzną i Business English (metodą Dexway). Szkolenia są bezpłatne. Rekrutacja na szkolenia potrwa do końca roku. Zapisywać się można na szkolenia e-learningowe i mieszane (stacjonarne i e-learningowe). Na kursach będzie można dowiedzieć się m.in. jak dostosować ofertę do potrzeb klienta, jak negocjować, jakie są najnowsze zmiany w podatkach obowiązujących branżę transportową, jak tworzyć zespół projektowy i jakie wykorzystywać narzędzia komunikacji.
 
Więcej na stronie internetowej www.pracodawcyrp.pl/projekty-europejskie