English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Konsultacje – inicjatywa zmian legislacji europejskiej

07-12-2010

Pracodawcy RP uprzejmie informują, iż Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej zainicjowała konsultacje społeczne przyjętego przez Kolegium Komisarzy w dniu 27 października br. komunikatu W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności (Single Market Act - http://ec.europa.eu/internal_market/smact/). Dokument ten zawiera łącznie 50 propozycji, które mają przyczynić się do ożywienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale przyszłego roku KE planuje dokonać rewizji komunikatu Single Market Act w oparciu o wyniki konsultacji (m. in. nastąpi ograniczenie ilości inicjatyw proponowanych do realizacji).
 

Komisja Europejska wezwała Państwa Członkowskie do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych. Wychodząc naprzeciw temu życzeniu, a także mając na uwadze fakt, że komunikat Single Market Act zawiera równoważne projekty, a proponowane w nim działania dotyczą wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, Pracodawcy RP zwracają się do firm i organizacji członkowskich z uprzejmą prośbą o włączenie się Państwa organizacji w proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu. W szczególności prosimy o pogłębioną analizę dokumentu i przesłanie swojego stanowiska, również w oparciu o załączone pytania kierunkowe w terminie do 10 grudnia br., także na adres poczty elektronicznej  Na podstawie uzyskiwanych odpowiedzi Pracodawcy RP przygotują projekt stanowiska organizacji do komunikatu Single Market Act, który zostanie także przekazany rządowi.
 

Uprzejmie prosimy przedsiębiorców do przekazywania uwag i komentarzy w oparciu o formularz zawarty w załączniku.
 

Pliki do pobrania

Pytania do partnerów społecznych w ramach konsultacji komunikatu Komisji Europejskiej

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w kierunku Aktu o jednolitym rynku.