English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP sygnalizują potrzebę przestrzegania zasady negatywnej wolności związkowej

13-12-2010

Trwają konsultacje partnerów społecznych nad zmianą ustawy o europejskich radach zakładowych. Pracodawcy RP nie zgadzają się z wykluczeniem z możliwości typowania członków zespołu negocjacyjnego przez osoby nie zrzeszone w reprezentatywnym związku zawodowym.

 

Wszystkie organizacje pracodawców biorące udział w posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych zgodnie stwierdziły, że w fazie przygotowywania projektu nie wzięto pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. Orzeczenie to mówi o niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie dotyczącym trybu wyboru oraz odwołania rady pracowników.

 

Trybunał przesądził, że prawo powoływania rad pracowników, zgodnie z zasadą negatywnej wolności związkowej, powinno przysługiwać wszystkim pracownikom, a nie wyłącznie związkom zawodowym. Dlatego też Pracodawcy RP ze zdziwieniem stwierdzają, że wśród założeń do projektu niniejszej ustawy nie ma propozycji zmiany art. 8 ust. 1 – 3 ustawy o europejskich radach zakładowych. Zgodnie z nadal obowiązującym przepisem, prawo typowania członków zespołu negocjacyjnego pracowników należy do reprezentatywnych organizacji związkowych. Zdaniem Pracodawców RP utrzymanie tego przepisu w niezmienionym kształcie pociąga za sobą negatywne skutki dla pracowników nie zrzeszonych w związkach zawodowych, bowiem de facto nie mają oni wpływu na wybór członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.

 

Dlatego też Pracodawcy RP postulują wprowadzenie regulacji prawnych zgodnych z zasadą negatywnej wolności związkowej i przyznanie prawa wyboru przedstawicieli wszystkim pracownikom.