English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W nowoczesnej gospodarce kształcenie ustawiczne to konieczność

27-12-2010

Większe fundusze skierowane do partnerów społecznych na zadania szkoleniowe, stworzenie okrągłego stołu dotyczącego edukacji oraz szansa na zmianę przepisów dotyczących szkoleń – wszystkie te kwestie poruszono podczas zorganizowanej przez Pracodawców RP konferencji, poświęconej roli pracodawców w kształceniu ustawicznym.

 

Badania przeprowadzone wśród pracodawców wskazują, iż młody, nowo zatrudniony pracownik już po trzech latach wymaga dokształcenia, a nierzadko przekwalifikowania. Pracodawcy RP odpowiadając na zapotrzebowanie gospodarki i potrzebę przedsiębiorców, wypełniając tę lukę stworzyli program szkoleniowy bazujący na doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców hiszpańskich - liderów dynamicznego systemu kształcenia pracowników w Europie*. Dzieląc się swoją wiedzą w zakresie szkoleń, Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego, Szkoleń i Zatrudniania Konfederacji Pracodawców Galicji, Marta Amate powiedziała, że najlepszym papierkiem lakmusowym dokonań jej organizacji w zakresie szkoleń jest stopa bezrobocia w regionie. Podczas gdy w okresie kryzysu gospodarczego, jaki obecnie przeżywa Hiszpania, średnia stopa bezrobocia w tym kraju wynosi niemal 20 proc. w Galicji kształtuje się ona na poziomie 14,5 proc. – To m.in. dlatego, że udało nam się stworzyć skuteczny i wiarygodny system szkolenia pracowników i pracodawców – powiedziała Marta Amate.

 

Sukces systemu wprowadzanego w Galicji stał się możliwy nie tylko dlatego, że prawidłowo zidentyfikowano potrzeby tamtejszego rynku pracy, ale także dzięki wprowadzeniu certyfikacji szkoleń. Przez to ich skuteczność może być łatwo weryfikowana. Ważną rolę odgrywa także to, że strategie tych szkoleń przeprowadzane są w procesie prowadzonego z pracodawcami, pracownikami oraz administracją państwową dialogu społecznego.

 

Victor Daniela Gomez Garcia, Przewodniczący Fundacji na rzecz Promowania Kształcenia dla Rynku Pracy, podkreślił rolę, jaką pełni kształcenie przez całe życie (Lifelong learning) w Hiszpanii. – Jeszcze sześć lat temu na terenie kraju funkcjonowało nieco ponad 30 tys. firm zajmujących się doszkalaniem pracowników. Obecnie jest ich ponad 200 tys. – powiedział Garcia.

Przyglądając się tym doświadczeniom obecni na konferencji przedstawiciele rządu, pracodawców i organizacji pracowników zgodzili się, że edukacja w Polsce wymaga - opartego na hiszpańskich wzorcach - swoistego „okrągłego stołu”. Co prawda, jak stwierdził przedstawiciel związków zawodowych Jakub Kus, kompetencje tego tworu nie od razu będą tak szerokie, jak jego hiszpańskiego odpowiednika, ale warto taki stół stworzyć, aby później konsekwentnie nadawać mu coraz większe prerogatywy i tworzyć sieć powiązań z innymi instytucjami. Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie wykluczyła, że ów „okrągły stół” mógłby nawet mieć rangę podobną do PARP. Niezależnie jednak od tego, jaką formę prawną przyjmie nowe ciało, jasnym jest, że w obecnej sytuacji – swoistego chaosu komunikacyjnego, kompetencyjnego i instytucjonalnego – prace nad systemem szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego nie są prowadzone efektywnie. Z taką tezą nie zgodził się dyr. Jacek Falkowski z MEN mówiąc, że system ten już funkcjonuje. Przyznał jednak, że nie ma należytego umocowania ani skali działania.

 

– Zaproponowaliśmy komisji wprowadzenie do komponentu regionalnego, odrębne poddziałanie dla partnerów społecznych polegające na zarządzaniu całością funduszu szkoleniowego w konkretnym przedsiębiorstwie. Ten fundusz szkoleniowy byłby powiększany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem wykorzystania go w określonym czasie i w konkretnym szkoleniu. Chcielibyśmy przeprowadzić to pilotażowo, sprawdzić jak to funkcjonuje. Jesteśmy otwarci na dyskusję – oświadczyła Dorota Bortnowska. Zwróciła także uwagę, że do tej pory największą przeszkodą w rozwoju kształcenia ustawicznego jest brak oceny potrzeb szkoleniowych pracowników przez pracodawców. Dyr. Bortnowska zapowiedziała także przedstawienie projektu systemu bonu szkoleniowego. Dzięki niemu pracodawca mógłby wybrać firmę, która będzie mogła przeszkolić pracowników.

 

W sprawie mocniejszego powiązania przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi wypowiedział się Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, wiceprezydent Pracodawców RP, Mirosław Ślachciak. Zaznaczył, że jego związek realizuje w województwie Kujawsko-Pomorskim program bonów innowacyjnych, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa maja środki na współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Podkreślił, że są to zamówienia realizowane przez przedsiębiorstwa, wobec tego nie są to badania, które są później odkładane na półkę. – Służymy pomocą i doświadczeniem przy realizacji pomysłu bonu szkoleniowego – dodał.

 

Podczas konferencji świadomi konieczności inwestycji w kadry Pracodawcy RP zwrócili także uwagę na niektóre kwestie systemowe, które z jednej strony utrudniają prowadzenie szkoleń, z drugiej zaś powodują dezorganizację życia firmy. Wprawdzie wszyscy podkreślali wagę kształcenia i deklarowali chęć rozwoju własnych kadr, to jednak stworzone narzędzia rekompensat i ułatwień dla pracowników już budziły kontrowersje. Chodziło przede wszystkim o stanowiące problem dla małych i mikroprzedsiębiorstw urlopy szkoleniowe (a dokładniej czas ich trwania), oraz umowy szkoleniowe, które strony powinny móc elastyczniej kształtować. Z takim poglądem zdecydowanie nie zgodziła się Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ripostując, że rozwiązania te zostały wypracowane razem z pracodawcami. Dodała jednak, że po stosownym okresie monitoringu i analiz możliwa będzie korekta tychże rozwiązań, ale na razie jest na to za wcześnie. Niemniej paneliści zgodzili się, że szkolący się pracownicy powinni traktować tę aktywność jako inwestycję w siebie, będącą swoistym ubezpieczeniem od bezrobocia, i przynajmniej częściowo kształcić się w czasie wolnym od pracy.


* Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć na stronie internetowej

 

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem