English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Brak możliwości zaskarżenia do sądu wyników kontroli inspektorów PIP to bardzo niebezpieczna praktyka

29-12-2010

Zdaniem Pracodawców RP brak sądowego nadzoru nad czynnościami kontrolnymi inspektorów PIP to bardzo poważne naruszenie konstytucyjnej zasady państwa prawa.

 

W przytoczonej przez „Dziennik Gazetę Prawną” ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydawane przez inspektora pracy postanowienia dotyczące kontroli nie podlegają zaskarżeniu, ponieważ działania kontrolne prowadzone przez inspekcję pracy nie są przeprowadzane w trybie postępowania administracyjnego. Zasadniczą konsekwencją orzeczenia jest zamknięcie drogi sądowej pracodawcom kwestionującym sposób prowadzania kontroli przez inspektora pracy. Inspektorzy pracy w zakresie prowadzonej kontroli podlegają wyłącznie swoim przełożonym.

 

Pracodawcy RP obawiają się, że przyznanie tak dużej autonomii urzędnikom państwowym bez możliwości skontrolowania ich działań przez niezawisły sąd może stanowić duże pole do nadużyć. W praktyce przedsiębiorca nie może w żaden sposób zareagować m.in. na sposób żądania pisemnych i ustnych informacji o sprawach objętych kontrolą, legitymowania osób zatrudnianych przez pracodawców, wglądu w dokumenty pracodawcy itd.

 

Zdaniem Pracodawców RP tak ukształtowane prawo godzi w konstytucyjną zasadę państwa prawa. Wobec tego niezbędne jest zapewnienie pracodawcom prawnej możliwości sprawdzenia zgodności z prawem czynności kontrolnych inspektorów PIP.

 

Uprawnienia inspektora pracy

Inspektor pracy jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych zwanych nakazami, obligujących pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień polegających na naruszeniu przepisów bądź zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym doprowadzenia do zgodnego z prawem stanu faktycznego.