English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Poprawi się jakość oceny skutków regulacji

07-01-2011

Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują nowelizację ustawy o finansach publicznych z której wynika, że przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw skutkujące zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem dochodów jednostek z sektora finansów publicznych będą musiały być opatrywane rzetelnymi informacjami dotyczącymi oceny skutków regulacji (OSR) w tym zakresie.

 

 

Zdaniem Pracodawców RP nowelizacja ustawy o finansach publicznych z jednej strony cieszy, gdyż rodzi nadzieję na poprawę jakości OSR (przynajmniej w zakresie oddziaływania na podmioty z sektora finansów publicznych), z drugiej zaś - po dotychczasowych doświadczeniach – Pracodawcy RP nadal wątpią, czy projekty aktów prawnych w praktyce będą spełniały ustawowe normy. Jeśli tą drogą uda się chociaż w niewielkim zakresie doprowadzić do poprawy jakości oceny skutków regulacji, to następnym krokiem powinno być wprowadzenie analogicznych regulacji dla skutków, jakie wywołują one w całej gospodarce.

 

 

Pracodawcy RP podkreślają, że w rządowych projektach ustaw nie sposób znaleźć OSR spełniający wszystkie wymogi stawiane przed tego typu dokumentami. Jakość większości z nich można uznać za średnią. Podobnie jest w odniesieniu do projektów rozporządzeń – nie zdarzają się OSR-y spełniające wszystkie wymogi. - Najważniejszymi wadami OSR-ów jest brak informacji prawodawców dotyczących omówień wyników konsultacji społecznych oraz brak badania wpływu w zakresie kosztów administracyjnych. Rzadko analizuje się także skutki regulacji na sytuację konsumentów, a prawodawca często niezasadnie stwierdza brak wpływu na określone sfery aktywności społecznej, np. konkurencyjność gospodarki, rynek pracy oraz zbyt rzadko korzysta z zewnętrznych opinii oraz analiz - podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.