English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pilna potrzeba nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

10-01-2011

Zdaniem Pracodawców RP, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r. z którego wynika, że brak ustawowej podstawy do nadawania tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności w formie pieczęci rodzi obowiązek nadawania tejże klauzuli w formie zwykłego postanowienia w formie pisemnej, należy jak najszybciej przeprowadzić odpowiednią nowelizację kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

- Nadawanie klauzuli wykonalności w formie zwykłego postanowienia nie tylko powoduje przedłużenie się postępowania, którego akurat dana klauzula dotyczy, ale również znaczne obciążenie sądów obowiązkami, które w praktyce można określić jako quasi administracyjne – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. Jego zdaniem, poza wynikającym z konstytucji uzasadnieniem gradacji źródeł obowiązującego prawa, brak jest merytorycznego uzasadnienia, aby klauzule wykonalności nie były nadawane w formie pieczęci. Trudno się więc spodziewać w tej kwestii oporu Ministerstwa Sprawiedliwości, posłów czy też senatorów.

 

Dlatego też istnieje pilna potrzeba zmiany kodeksu cywilnego, która przeniesie na grunt ustawowy regulację funkcjonującą skutecznie do tej pory poza katalogiem źródeł prawa – po to, by uczynić zadość wymaganiom nakreślonym przez Trybunał Konstytucyjny.