English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rady nadzorcze bez pracowników to najlepsze rozwiązanie

10-02-2011

Pracodawcy RP popierają rozwiązanie, zgodnie z którym pracownicy nie będą mieli prawa wyboru swoich przedstawicieli do rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa. A wprowadzenie takiej zmiany przewiduje rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

 

 

- W obecnych realiach gospodarczych i prawnych podtrzymywanie specyficznej idei kontynuacji samorządu pracowniczego w strukturze organów korporacyjnych spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych nie znajduje racjonalnego uzasadnienia – twierdzi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Pracownicy nie mają powodu obawiać się ograniczenia dostępu do informacji o zakładzie, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy prawa gwarantują im inne, bardziej odpowiednie platformy dialogu z kierownictwem przedsiębiorstwa, np. rady pracownicze powoływane na podstawie ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o obowiązku informowania pracowników i prowadzenia z nimi konsultacji.

 

 

Dotychczasowy model, w którym pracownicy mieli ustawowo zagwarantowany udział swoich przedstawicieli w organach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw, w istotny sposób faworyzuje pracowników kosztem innych interesariuszy w spółce, głównie jej akcjonariuszy. - W spółkach prywatnych podobna praktyka nie istnieje. Uporządkowanie i ujednolicenie przepisów w tym zakresie jest więc pożądane – podkreśla Piotr Rogowiecki, który zwraca także uwagę na kwestię konfliktu interesów, w jakim znajdują się reprezentujący pracowników członkowie organów spółki. Nałożono na nich obowiązek dbania o rozwój spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy, a jednocześnie muszą oni dbać o interesy pracowników. Spełnienie tego obowiązku byłoby niemożliwe, gdyby spełniane były wszystkie postulaty związkowców, które często są szkodliwe nie tylko dla spółek, ale - w dłuższym okresie - także dla samych pracowników.