English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Państwo pomoże poszkodowanym przez powóź przedsiębiorcom

11-06-2010

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

 

Rządowy projekt ma na celu wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych pozwalających na zagwarantowanie poszkodowanym niezbędnej pomocy oraz uproszczenie procedur związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.


Przykład tegorocznej powodzi pokazał, że potrzebne są mechanizmy pomocowe, które pozwolą przedsiębiorcom dotkniętym nieprzewidywalnym i niezawinionym zdarzeniem na odbudowę majątku trwałego. Jest to niezbędne do wznowienia funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - utrzymania miejsc pracy oraz odprowadzania podatków. Opiniowany projekt wychodzi na przeciw temu postulatowi.
 

Co prawda określenie maksymalnej nieoprocentowanej kwoty pożyczki w wysokości 50 tys. zł, która ma być udzielana małym przedsiębiorcom dotkniętym klęską żywiołową może spowodować, że potrzeby niektórych firm nie zostaną w sytuacji kryzysowej zaspokojone, jednak z drugiej strony trzeba mieć na uwadze możliwości finansowe państwa oraz walor wychowawczy – firmy, podobnie jak osoby fizyczne, powinny przede wszystkim polegać na ubezpieczeniach komercyjnych. Zresztą w tym kierunku idą też inne zapisy projektu – przedsiębiorca nie ubezpieczony będzie mógł starać się o umorzenie maksymalnie 75% pożyczki.


Dobrym rozwiązaniem jest to, że pożyczki mają być nieoprocentowane i umarzalne. Zarabianie na przedsiębiorcach w sytuacji kryzysowej byłoby sprzeczne z ideą projektu i interesem państwa. Odbudowa przedsiębiorczości na zniszczonych terenach jest niezbędna do przywrócenia normalnego funkcjonowania ekonomicznego i społecznego regionu.


Popieramy rozwiązanie przewidujące, że pożyczki będą udzielane za pośrednictwem regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych. Podmioty te są dobrze zorientowane w lokalnych problemach i uwarunkowaniach. Poza tym, proponowane rozwiązanie pozwoli zdywersyfikować proces udzielania pożyczek na wiele punktów, co zmniejsza ryzyko tworzenia się zatorów biurokratycznych.


Opiniowany projekt przewiduje pomoc tylko dla małych firm. Postulujemy, po przeprowadzeniu analizy skutków finansowych, rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego także na średnie przedsiębiorstwa.