English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP negatywnie oceniają nowelizację kodeksu postępowania cywilnego

25-02-2011

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego. Dotyczy on odrębnego postępowania gospodarczego, które w związku z nowelizacją ma być zniesione. W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej tego typu zmiany należy ocenić negatywnie.

 

Projekt jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Zaproponowano w nim szereg zmian dotyczących m. in. postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma szybkość postępowania, czego zdaje się nie dostrzegać wnioskodawca twierdząc w uzasadnieniu, że sprawy gospodarcze nie zasługują na szczególne traktowanie.

 

Zdaniem Pracodawców RP już w pierwszym okresie po wprowadzeniu zmian może dojść do naruszenia stabilności proceduralno – organizacyjnej sądów. Zachowane mają być dotychczasowe sądy gospodarcze. Wobec tego dotychczasowe wydziały sądów powszechnych wyspecjalizowane w prowadzeniu odrębnego postępowania, będą musiały funkcjonować w ramach postępowania ujednoliconego.

 

W miejsce instytucji prekluzji dowodowej zaproponowano tzw. system dyskrecjonalnej władzy sędziego, czyli taki system, w którym sędzia podejmuje decyzje na podstawie własnej oceny. W opinii Pracodawców RP może wówczas nastąpić „rozmycie” systemu prekluzji dowodowej, co również przekładać się będzie na szybkość postępowania. - Taki stan rzeczy może doprowadzić do znacznych rozbieżności w orzecznictwie dotyczących tych samych stanów faktycznych – ostrzega Emilia Amielanczyk, ekspert Pracodawców RP.

 

W projekcie ustawy zaproponowano też, żeby pisma przygotowawcze (inne niż odpowiedź na pozew) były składane tylko wtedy, kiedy zdecyduje o tym przewodniczący lub (w toku sprawy) sąd. Z kolei pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem tej reguły podlegać będzie zwrotowi. – Może dojść do sytuacji, w której nastąpi znaczne ograniczenie prawa stron do sądu poprzez nadmierne zawężenie możliwości przedstawienia swojego stanowiska – podkreśla Emilia Amielanczyk.