English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rząd przystąpił do ofensywy legislacyjnej dotyczącej zdrowia i gospodarki

25-02-2011

Rada Ministrów ogłosiła komunikat dotyczący projektu ustaw, które zostaną uchwalone do końca kadencji. Lista propozycji rządu jest dość długa, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, iż wiele z nich jest kluczowych i bardzo kontrowersyjnych. Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej najważniejsze ustawy nie powinny być uchwalane bez osiągnięcia konsensusu społecznego oraz bez publicznej debaty.

 

 

W przypadku wielu ustaw z pakietu rząd, przez prawie cztery lata funkcjonowania, nie przygotował nawet założeń. Partnerzy społeczni nie znają żadnych szczegółów, za wyjątkiem doniesień medialnych, a teraz okazuje się, że w ciągu czterech miesięcy zostaną one przygotowane, skonsultowanie i uchwalone. Zdaniem Pracodawców RP może to grozić przyjmowaniem złych rozwiązań, a w dłuższej perspektywie szkodliwych.

 

 

Szczególny niepokój Pracodawców RP budzi pakiet ustaw zdrowotnych. W jego skład mają wejść kolejne nowe projekty i istotne nowelizacje, których założeń partnerzy społeczni nie znają. Są one istotne z punktu widzenia funkcjonowania całego sytemu ochrony zdrowia, ponieważ będą wpływały i determinowały działanie wszystkich podmiotów systemu.

 

 

Zdaniem Pracodawców RP wiele z proponowanych zmian jest oczekiwanych przez przedsiębiorców, jednak doświadczenie uczy, że szybkie uchwalanie ważnych ustaw powoduje liczne błędy, które następnie trzeba poprawiać. - Warto wspomnieć, że szybko uchwalana część pakietu ustaw zdrowotnych jest już procedowana przez pięć miesięcy – przypominają Pracodawcy RP.

 

 

Pracodawcy RP popierają szybkie działania legislacyjne dotyczące np. ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak sfera ustaw zdrowotnych jest na tyle wrażliwa, że zmiany w tym obszarze powinny być uchwalane po uprzedniej, pogłębionej dyskusji.

 

 

Rada Ministrów przedstawiła 20 priorytetowych projektów ustaw dotyczących gospodarki, a także poinformowała o stanie prac nad tzw. ofensywą legislacyjną, w skład której wchodzi szereg ustaw deregulacyjnych. Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi znosi wiele obowiązków związanych z przedstawianiem zaświadczeń, zastępując je oświadczeniami oraz zezwala na przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.

 

 

Rząd zakłada, że w tej kadencji Sejmu uda się przyjąć jeszcze następujące rozwiązania: wprowadzenie możliwości rejestracji działalności gospodarczej w formie elektronicznej, zniesienie obowiązku posiadania NIP przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nadawanie numeru NIP przedsiębiorcom od ręki, nie zaś w drodze decyzji administracyjnej; udostępnienie dokumentów i informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w Internecie, a także zapewnienie im mocy dokumentów urzędowych; umożliwienie zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem elektronicznego wniosku, natomiast sama rejestracja ma być możliwa nawet w ciągu 24 godzin. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej popierają powyższe rozwiązania.


Z zadowoleniem przyjęli także inicjatywę Ministra Gospodarki, aby rozpocząć prace nad przygotowaniem drugiej ustawy dereglamentacyjnej. Jej założenia zostały wypracowane wspólnie przez resort gospodarki oraz m.in. Pracodawców RP wraz z pozostałymi organizacjami pracodawców.

 

 

Wśród postulowanych zmian, dotyczących głównie obowiązków informacyjnych, znajduje się m.in. rezygnacja z publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, umożliwienie przechowywania rozmaitej dokumentacji w formie elektronicznej oraz wyłączenie obowiązku składania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z pozostałymi dokumentami, gdyż możliwy będzie wgląd do sprawozdania w formie elektronicznej za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.