English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Konieczność dłuższego przechowywania paragonów będzie dużym obciążeniem dla przedsiębiorców

15-03-2011

Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej powrót do obowiązku przechowywania kopii paragonów przez pięć lat jest złym rozwiązaniem.

 

Wraz z końcem 2011 roku tracą moc przepisy przejściowe rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Regulacje te przewidywały korzystne dla podatników rozwiązanie, które pozwalało przechowywać kopie paragonów nie dłużej niż dwa lata. Wkrótce jednak ponownie obowiązywać będą przepisy, które zmuszą przedsiębiorców do przechowywania paragonów przez pięć lat. – Skutki wygaśnięcia przepisów przejściowych będą dużym obciążeniem dla przedsiębiorców – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk. - Poza tym warto pamiętać, że dokument po dwóch latach jest w gruncie rzeczy nieczytelny, co tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że powinny zostać utrzymane obecne przepisy, które z resztą się sprawdziły – dodaje Emilia Amielanczyk.

 

Pięcioletni okres przechowywania paragonów wynika z terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej upływa on po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ze względu na techniczne trudności w realizacji powyższego wymogu, dopuszczono na mocy rozporządzenia ministra finansów możliwość sporządzania i przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych. Mogli z niej skorzystać podatnicy, którzy posiadali sprawne urządzenia do odtworzenia treści zawartych na tych nośnikach w postaci wydruków oraz zgłosili do właściwego urzędu skarbowego numery ewidencyjne kas rejestrujących i datę rozpoczęcia stosowania systemu sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych, a ponadto w roku 2007 wydali więcej niż 100 tysięcy paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną przez nich sprzedaż. Szczegółowe wymogi dotyczące tej formy przechowywania dokumentów kasowych określone są w § 6 rozporządzenia.

 

25 lutego 2011 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku VAT. Zgodnie z nią część przepisów regulujących kwestie prawne dotyczące kas zostały umieszczone w ustawie. To z kolei oznacza, że wydane zostaną nowe rozporządzenia. Ustawa nadal jednak nakazuje drukowanie i przechowywanie papierowych kopii paragonów.

 

Pracodawcy RP przypominają, że mająca zlikwidować bariery administracyjne ustawa deregulacyjna przewiduje wprowadzenie dwuletniego terminu przechowywania kopii papierowych. - Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza że nie zawsze jest możliwość przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Umożliwienie przechowywania tej dokumentacji na nośnikach elektronicznych w szerszym niż obecnie zakresie, stanowi ważną inwestycję w budowę e-państwa – kończy Emilia Amielanczyk.