English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowelizacja ustawy medialnej uderzy w przedsiębiorców

15-03-2011

Skierowana do Senatu nowelizacja ustawy medialnej wprowadza zmiany, które promując serwisy zagraniczne uderzają w polskich przedsiębiorców, - Narusza to wolność działalności gospodarczej i w poważny sposób może zachwiać wolnością słowa, którą gwarantuje internet – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk.


Pracodawcy RP postulują, aby w ramach prac nad projektem ponownie rozważyć i poważnie przemyśleć zasadność wprowadzanych zmian. Znowelizowana ustawa nakłada bowiem na przedsiębiorców nowe obowiązki, m.in.:
• konieczność rejestracji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wszystkich przedsiębiorców umieszczających klipy w Internecie oraz inne osoby na tym zarabiające;
• kary za brak rejestracji - do 10 procent rocznego obrotu przedsiębiorcy;
• kosztowne i nie zawsze wykonalne obciążenia informatyczne;
• przeznaczanie w roku na produkcję lub zakup praw do audycji europejskich co najmniej równowartości 10 proc. kosztów poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym na wytwarzanie lub pozyskanie audycji.

 

Proponowana regulacja blokująca rozwój serwisów oferujących usługi wideo jest sprzeczna z postulatem budowy e-państwa. Ponadto odbiera przedsiębiorcom pole do działania na polskim rynku usług internetowych. Przymusowa rejestracja i kary za jej brak będą zachęcać przedsiębiorców do przenoszenia swojej działalności za granicę. Wysokie kary najbardziej dotkną drobnych przedsiębiorców. - Również zagraniczni inwestorzy nie będą chcieli operować na rynku, który zostanie obłożony niespotykanymi nigdzie restrykcjami – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk.

 

Internet, który był dotychczas symbolem nieograniczonej wolności słowa, ma zostać poddany kontroli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obowiązek rejestracji wiąże się z ryzykiem, iż Rada KRRiT może odmówić wpisu do rejestru, bądź wykreślić z niego dany podmiot. To z kolei oznacza, że KRRiT będzie miała możność decydowania o tym, kto może zamieszczać na swoich stronach pliki wideo, a komu takiego prawa nie przyznać.

 

Nowe obowiązki rejestracyjne są również sprzeczne z obecnymi działaniami Ministerstwa Gospodarki, mającymi na celu odciążenie polskich przedsiębiorców od biurokracji w ramach ustawy deregulacyjnej. Z jednej strony poszukuje się oszczędności, które wspomogą budżet państwa i uwolnią przedsiębiorców od zbędnych wymogów, z drugiej natomiast nakłada się na nich kolejne formalności.