English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP ws wypowiedzi szefa Solidarności, Piotra Dudy

29-03-2011

Pracodawcy RP z zaskoczeniem przyjęli wypowiedź przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy (Rzeczpospolita, nr 8888 z 28 marca), z której wynika, że pracodawcy popierają stan rozdrobnienia związkowego w firmach i są inicjatorami opóźniania zmian prawa w tym zakresie. Tymczasem jest wręcz przeciwnie.

 

 

Pracodawcy RP aktywnie włączyli się w pracę Komisji Trójstronnej nad zmianą statusu reprezentatywnej organizacji związkowej. Proponowane w 2008 r. zmiany miały ograniczyć wpływ niewielkich zakładowych organizacji związkowych. Dziś często bywa tak, że w jednej firmie istnieje kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt związków zawodowych. W takich warunkach prowadzenie dialogu jest właściwie niemożliwe. Dlatego w interesie pracodawców jest to, by w rozmowach uczestniczył duży i silny partner.

 

 

Zdaniem Pracodawców RP duża liczba organizacji związkowych w firmach rodzi populizm, utrudnia prowadzenie dialogu, a nierzadko prowadzi do patologii, gdy niewiele znaczący związek zawodowy wszczyna spór zbiorowy. Jest oczywiste, że pracodawcy do współpracy potrzebują odpowiedzialnego partnera. Postulowana przez Pracodawców RP zmiana polega na przyznaniu najważniejszych uprawnień w zbiorowym prawie pracy reprezentatywnym organizacjom związkowym. Prawo negocjowania zakładowego układu zbiorowego pracy, porozumień zbiorowych oraz konsultacji w sprawie regulaminów, a także prawo do prowadzenia sporów zbiorowych, w tym strajków powinno przysługiwać wyłącznie największym organizacjom.

 

 

Na początku marca Pracodawcy RP zorganizowali debatę o znaczeniu reprezentatywności związkowej dla funkcjonowania dialogu partnerów społecznych. w trakcie dyskusji członkowie związków zawodowych przedstawili wiele ciekawych postulatów zmiany przepisów dotyczących reprezentatywności. Zaproszony przez organizatorów do uczestniczenia w panelu przedstawiciel „Solidarności” szeroko zaprezentował poglądy środowiska związkowego, któremu przewodniczy Piotr Duda. Dyskutanci byli zgodni, że należy wprowadzić nowe kryteria organizacji związkowej reprezentatywnej. Pracodawcy RP mają nadzieję, że postulaty partnerów społecznych wyrażone w debacie zostaną wykorzystane w pracach legislacyjnych dotyczących zmiany kryteriów reprezentatywności związkowej.