English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

06-04-2011


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez udoskonalanie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.

 

W załączeniu przekazujemy regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w konkursie.

 

Organizatorzy Konkursu:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwowa Inspekcja Pracy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.


Kategorie Konkursu:

Kategoria A: rozwiązania techniczne i organizacyjne .

Kategoria B: prace naukowo-badawcze.

 

Termin składania wniosków:

Kategoria A - do Rad Terenowych NOT do 31 maja 2011 r.

Kategoria B – do Sekretariatu Konkursu do 30 czerwca 2011 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Sądu Konkursowego - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,
tel. (+48 22) 623 36 83, fax (+48 22) 623 32 64, e-mail: oinip@ciop.pl, www.ciop.pl

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenia nagród laureatom nastąpi w terminie do 15 grudnia 2011 r.