English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zdaniem Pracodawców RP przepisy o prawie pracy wymagają szybkiej i gruntownej zmiany

08-04-2011

Zdaniem Pracodawców RP ustawowe regulowanie czasu pracy jest archaizmem, który nie uwzględnia potrzeb danego przedsiębiorstwa.

 

Przepisy polskiego Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy są wyjątkowo zawiłe i niezrozumiałe, a tzw. elastyczne systemy czasu pracy często nie mogą być zastosowane ze względów praktycznych.

 

W Państwach Członkowskich od wielu lat stosuje się nowoczesne systemy organizacji czasu pracy, do których należą m.in. dzielenie miejsc pracy (job-sharing), elastyczny czas pracy (flextime), skomprymowane tygodnie pracy (compressed working week) oraz zredukowane godziny (reduced hours working). W Czechach w 2007 r. wprowadzono indywidualne konta czasu pracy pracowników, które od wielu lat stosowane sa np. w Niemczech i Francji. - To są rozwiązania, któremu polskiemu ustawodawcy nawet się nie śniły – zauważa mec. Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP. Jej zdaniem nie wykorzystujemy potencjału partnerów społecznych, nie dając im szansy na wprowadzenie w firmach elastycznych form czasu pracy. Odgórne, tj. ustawowe regulowanie czasu pracy jest archaizmem, który nie uwzględnia potrzeb danego przedsiębiorstwa. Należy dopuścić możliwość wprowadzenia w drodze układów zbiorowych pracy dłuższych okresów rozliczeniowych i skracania w uzasadnionych przypadkach dobowego i tygodniowego wypoczynku z możliwością udzielenia ich w późniejszym okresie.

 

Uelastycznienie czasu pracy powinno doprowadzić do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz zagwarantowania bardziej skutecznej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

 

Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zmian do dyrektywy o czasie pracy polegających na zwiększeniu elastyczności kształtowania czasu pracy w wyniku negocjacji zbiorowych oraz bardziej elastycznego sposobu liczenia średniego tygodniowego czasu pracy. Długość okresu rozliczeniowego zasadniczo pozostanie bez zmian (4 miesiące, w przypadku szczególnych rodzajów działalności - 6 miesięcy, a na podstawie porozumień zbiorowych – do 12 miesięcy). Komisja chciałaby umożliwić wydłużanie okresu rozliczeniowego ponad 12 miesięcy na mocy porozumienia zbiorowego, a także ustawowego wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w tych branżach i Państwach Członkowskich, w których klauzula opt-out nie jest stosowana.