English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wejście w życie nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej wprowadzi chaos na rynku zagospodarowania odpadów

14-04-2011

- Zostawmy biznesowi to, na czym się zna. Zapewnijmy im tyko stabilne prawo. Niestety, urzędnicy co prawda wysłuchują przedsiębiorców, ale potem i tak robią to, co chcą – powiedział Prezes Zarządu Remondis Szczecin Ronald Laska, komentując rządowy projekt tzw. ustawy śmieciowej. Dyskusja na ten temat zdominowała panel, który był częścią zorganizowanego przez Pracodawców RP Forum poświęconego energii odnawialnej.

 

– Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, w tej branży zacznie działać system nakazowy. Tymczasem kto jak nie znający się na tym biznesie przedsiębiorca potrafi najlepiej zagospodarować śmieci? – powiedział Specjalista w Zakresie Ekonomiki ds. Gospodarowania Odpadami, dr Grzegorz Hoppe. – Poza tym dziś to my decydujemy, z która firma podpisujemy umowę. Za chwilę jednak zabierze się nam wolny wybór, bo to miasto nam powie, kto odbierze od nas śmieci – podkreślił dr Hoppe.

 

Odpowiedzialny za projekty spalarni odpadów Grupy Remondis w Polsce Michał Dąbrowski powiedział, że ewentualne wejście w życie ustawy doprowadzi do chaosu na tym rynku. Prezes Zarządu Remondis Szczecin Ronald Laska podkreślił z kolei, że instalacje do przerobu odpadów nie będą efektywnie wykorzystywane. Kuriozalne jest to, że ustawa zmusza samorządy do budowania nowych instalacji, choć działający na tym rynku przedsiębiorcy już nimi dysponują.

 

Paneliści pokazali także nierówność podmiotów wobec prawa. Według nowelizacji przedsiębiorcy, którzy chcą stanąć do przetargu, w styczniu 2012 r. muszą dysponować sprawnymi instalacjami, gminy natomiast muszą mieć tylko wydane warunki ich realizacji. I to dopiero od 2013 r.

 

W tym samym czasie odbyła się komisja sejmowa poświęcona nowelizacji tej ustawy. Mimo deklaracji o zachowaniu konkurencyjności rynku wszystkie przepisy mające służyć temu celowi zostały rozmyte lub zmienione na niekorzyść przedsiębiorców. Co więcej – żaden z wniosków zgłoszonych przez przedsiębiorców nie został uwzględniony.

 

Paneliści podkreślali także duże znaczenie odpadów, które mogą stać się istotnym źródłem energii odnawialnej. - Odzyskiwanie energii z odpadów ma ogromny, choć ciągle marnowany potencjał. Dziś bowiem 86 proc. odpadów trafia na składowiska – powiedział dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zgodził się z nim dr Piotrem Manczarskim z Politechniki Warszawskiej, Krajowej Komisji do spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 

Dr Grzegorz Hoppe, podkreślił fakt, że odpady mogą przynieść ogromne korzyści nie tylko ze względu na możliwą do odzyskania energię. Inwestycje w tę branżę doprowadzą do powstania nowych miejsc pracy. Odniósł się także do nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

 

O co chodzi w tzw. ustawie śmieciowej?

Przypomnijmy, że rządowy projekt zakłada w gospodarce odpadami komunalnymi likwidację zasad wolnej konkurencji i swobody działalności gospodarczej. Gminy de facto będą monopolistą w gospodarowaniu odpadami poprzez wywłaszczenie prywatnych przedsiębiorców z ich nabytych praw. Odbędzie się to w wyniku wygaszenia milionów umów zawartych z właścicielami nieruchomości, uprawnień wynikających z ważnych zezwoleń i pozbawienia strumienia odpadów do instalacji. Jako uzasadnienie wprowadzenia rewolucyjnych zmian Ministerstwo Środowiska wskazało na konieczność osiągnięcia wymaganych prawem wspólnotowym poziomów ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, dostosowania polskiego prawodawstwa do przepisów wspólnotowych i zapobieganie powstawania nielegalnych „wysypisk śmieci”, a także uniknięcie kar za opóźnienia w redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Tymczasem Polska wypełnia dyrektywy unijne w zakresie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Zgodnie z wyjaśnieniami Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej, przewiduje się, że poziom redukcji tych odpadów wyniósł w 2010 r. 75 proc.

 

Dziękujemy patronom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu konferencji.

 

  PATRONI TYTULARNI:      


 

 

 

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI FORUM

 

  

 

PATRONI MEDIALNI