English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Opinia Pracodawców RP na temat projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

15-04-2011

Zdaniem Pracodawców RP projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym nie tworzy dodatkowego systemu i nie reguluje kompleksowo rynku ubezpieczeń.

 

W opinii Pracodawców RP celem projektu jest preferowanie jednego typu instytucji kosztem innych, które nie będą objęte przewidzianą w projekcie ulgą w podatku PIT dla klienta, na rzecz którego zostało wykupione ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie również możliwości finansowania usług przez wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tymczasem, zdaniem Pracodawców RP, tylko równość podmiotów zwiększy konkurencję na rynku, co pomoże obniżyć ceny usług.

 

Proponowana ustawa nie utworzy też długo oczekiwanego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przymus ekonomiczny spowoduje, że w pierwszej kolejności nastąpi przejęcie rynku medycyny pracy przez firmy korzystające w preferencji podatkowych, co umożliwi im wejście na rynek usług medycznych kosztem już istniejących podmiotów. Wprowadzenie de facto kolejnego pośrednika spowoduje wzrost kosztów świadczeń medycyny pracy – czyli pozapłacowych kosztów pracy. Ponadto może to doprowadzić do dezorganizacji i zniszczenia dobrze funkcjonującego systemu medycyny pracy.

 

Projekt ustawy powinien regulować kwestię systemu pozwalającego pacjentom na indywidualne finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozwiązania powinny być jasne, precyzyjne i spójne także z założeniami systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Tymczasem w opinii Pracodawców RP Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat (czyli od czasu, kiedy poprzednia ustawa o ubezpieczeniach została zawetowana przez Prezydenta RP) nie poprawiło istotnie projektu.