English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP liczą na kompromis przy opodatkowaniu pakietów medycznych

21-06-2010

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego mówiąca o tym, iż już wykupienie abonamentu medycznego stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń, oznacza problemy pracodawców z uregulowaniem zaległości.

 

NSA w uchwale uznało, że niezależnie od tego czy pracownik faktycznie korzysta ze świadczeń czy nie, już wykupienie abonamentu i pozostawanie opieki do dyspozycji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Przed podjęciem uchwały sprawa ta była sporna i ostatecznie decyzje indywidualnie podejmowali Dyrektorzy Izb Skarbowych. Jednak od około roku zauważalna była korzystna dla pracowników linia orzecznicza Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tym zakresie.

 

Uchwała powoduje, ze w trudnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach wykupywali dla swoich pracowników abonamenty. Będą oni zobowiązani do ponownego obliczenia wysokości wynagrodzenia pracowników i naliczenia należnego podatku od tej kwoty. Będą zmuszeni do skorygowania druków PIT – 11 za ostatnie pięć lat, a następnie potrącić wartość zaległego podatku z wynagrodzenia pracowników. W przypadku, gdy pracownik, nie jest już stosunku pracy z byłym pracodawcą od którego pozyskiwał nieodpłatne świadczenia w formie abonamentu medycznego, powstanie trudność z odzyskaniem nie naliczonego podatku. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku naliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku okres przeterminowania należności wynosi aż 10 lat. Uchwała ta spowoduje znaczne, skumulowane w krótkim okresie kosztów i obowiązków administracyjnych dla pracodawców. Będą oni zobowiązani ponieść koszty zaległego podatku.

 

Zdaniem Pracodawców RP uchwała może również spowodować, że pracodawcy nie będą tak chętnie jak dzisiaj kupować abonamentów medycznych dla swoich pracowników. Z badania Diagnoza Społeczna 2009 wynika, że już aż 9,5% pracowników korzysta z abonamentów opłacanych przez pracodawcę. Wnioskuje się, że osoby te nie korzystają z publicznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dzięki czemu znacznie zmniejszają liczbę osób oczekujących na wizytę. Pracodawcy uważają, że to właśnie prywatne firmy oferujące abonamenty przyczyniły się do istotnej poprawy dostępności do opieki pierwszego kontaktu i opieki specjalistycznej.

 

- Naszym zdaniem w tej sytuacji trzeba znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi dalszy rozwój abonamentów medycznych, dzięki czemu odciążany jest publiczny płatnik – powiedział ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski. W związku z tym Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Finansów Jana Rostowskiego z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania ściągnięcia podatku w całości za okres do daty wydania uchwały.