English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Oferta dla Członków Pracodawców RP – zostań Doradcą ds. Europejskiego Dialogu Społecznego!

11-05-2011

Pozostały ostatnie wolne miejsca w bezpłatnym programie szkoleniowym organizowanym przez Pracodawców RP. Szkolenie dotyczy kształcenia umiejętności wykorzystywania instrumentów europejskiego dialogu społecznego, efektywnego udziału w konsultacjach tworzonego prawa i prowadzenia lobbingu w strukturach Unii Europejskiej.

 

Program szkoleniowy skierowany jest dla 2 grup uczestników po 15 osób i składa się z 4 etapów. Dostępne miejsca na poszczególne etapy Programu szkoleniowego dotyczą następujących terminów:
 

 • Szkolenie wprowadzające – 13-14.05 2011 , Ośrodek Allianz w Ryni, przy ul. Głównej 1 (nad Zalewem Zegrzyńskim), lokalizacja: http://www.allianz.pl/osrodek/osrodek_mapa.html
 • Wizyta studyjna w Brukseli – od 13-17.06.2011 r.
 • Szkolenie z zakresu skutecznego wpływania na podejmowane decyzje – 1-2.07.2011 r.
 • Spotkanie podsumowujące – 8.07.2011 r.
   

Najważniejsze decyzje gospodarcze i regulacje dotyczące rynku pracy podejmowane są dziś w Brukseli. Nie są to już – jak do niedawna można było usłyszeć – sprawy zagraniczne. Pracodawcy RP wychodzą naprzeciw coraz głośniej zgłaszanemu zapotrzebowaniu na wiedzę o funkcjonowaniu instytucji europejskich – przygotowali Program szkoleniowy, w którym przekażą umiejętności wykorzystywania instrumentów europejskiego dialogu społecznego, efektywnego udziału w konsultacjach tworzonego prawa i prowadzenia lobbingu w strukturach Unijnych. Inicjatywa ta zapewni, że stanowiska, opinie i racje przedsiębiorców w Polsce będą wreszcie w zadowalający sposób słyszane w Europie.

 

Przygotowany Program szkoleniowy składa się z 4 etapów:

 •  Szkolenie 2- dniowe (2 x 8 godzin) w formie warsztatów w Warszawie (lub okolicach) – mające charakter wyrównawczy,
 •  Wizyta studyjna w Brukseli – 5 dni roboczych (5 x 8godzin),
 •  Szkolenie 2- dniowe (2 x 8 godzin) zorganizowane w Warszawie (lub okolicach) – szkolenie z zakresu skutecznego wpływania na podejmowane decyzje,
 •  Spotkanie podsumowujące 1-dniowe (8 godzin) w Warszawie.

 

Uczestnicy Programu szkoleniowego nabędą m.in. wiedzę o:

 •  procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, jej systemie instytucjonalnym,
 •  kompetencjach Dyrekcji Generalnych, sektorowych organizacji i grup interesów reprezentujących główne gałęzie przemysłu i branże,
 •  sposobach dystrybucji dokumentów i analiz,
 • metodach tworzenia dokumentów i analiz projektów aktów prawnych,

 

oraz umiejętności skutecznego wywierania wpływu na prace organów UE, budowanie strategii i wyboru niezbędnych do ich realizacji narzędzi.


Program skierowany jest do specjalistów i ekspertów odpowiedzialnych za opiniowanie aktów prawnych i dokumentów związanych z reprezentowaniem organizacji/firmy na forum międzynarodowym oraz odpowiedzialnych za formułowanie stanowiska organizacji/firmy w kwestiach będących przedmiotem dialogu społecznego. Szczegóły w regulaminie.

 

Uczestnicy programu szkoleniowego, którzy zdadzą egzamin końcowy, otrzymają tytuł Doradcy Pracodawców RP ds. Europejskiego Dialogu Społecznego. Dodatkowo, wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu akredytacyjnego European Accreditation System (pierwszego w UE systemu standardów kompetencyjnych Konsultantów Funduszy Europejskich) funkcjonującego w ramach Education and Accreditation Program European Funds (więcej: http://www.eurofunds.org/content/blogcategory/62/176/).

 

Po zakończeniu Programu szkoleniowego, Doradcy Pracodawców RP będą brali udział europejskim dialogu społecznym, kształtując wizerunek polskich przedsiębiorców w Europie i walcząc o rozwiązania sprzyjające polskiej gospodarce. Będą tworzyć analizy, opinie i dokumenty do procedowanych na poziomie europejskim źródeł prawa związanych z reprezentowaną przez nich branżą i uczestniczyć w spotkaniach gremiów szczebla europejskiego (Pracodawcy RP nie refundują kosztów związanych z tą działalnością. Doradca Pracodawców RP ds. Europejskiego Dialogu Społecznego nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnioną przezeń funkcję). Wspierać ich pracę będzie Ekspert Pracodawców RP ds. Europejskiego Dialogu Społecznego, przygotowujący co tydzień biuletyny zawierające informacje z branż w której działają Doradcy. Będzie on także instancją pośredniczącą w kontaktach z instytucjami europejskimi, informatorem i będzie prowadził bazę dokumentów – katalog wszystkich potencjalnie istotnych projektów aktów prawnych, analiz i opinii oraz kalendarz wydarzeń. Szczegóły współpracy w umowie o uczestnictwie.

 

Udział w Programie szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny.

 

Szkolenia trwają do 8 lipca 2011 r.
Współpraca trwa do 31 grudnia 2012 r.

Szkolenia realizuje Instytut Konsultantów Europejskich (więcej: http://www.eurofunds.org/instytut/).

 

Gdyby mieli Państwo pytania, prosimy kontaktować się z Tomaszem Włodarskim pod nr tel.  22 518 87 18.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres .