English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Duży może więcej, niestety

21-06-2010

Choć sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) postrzegany jest jako kluczowy dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, to wyniki badania Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców RP na 2530 przedsiębiorstwach wskazują wyraźnie, że w naszym kraju sektor ten ciągle boryka się z licznymi problemami.

 
W porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami MŚP dłużej czekają na decyzje administracyjne - m.in. pozwolenia na budowę; ponoszą większe straty w kontaktach z nieuczciwymi kontrahentami - mimo uzyskania orzeczenia sądu nakazującego płatność, prawie połowa (44 proc.) mikroprzedsiębiorstw nie ma szans na otrzymanie zaległych należności (w porównaniu z 7 proc. dużych przedsiębiorstw). Jedynie 27 proc. mikroprzedsiębiorców otrzymało zaległe należności na podstawie nakazu płatności, przy ponad dwukrotnie większej liczbie (58 proc.) dużych firm.
 
Firmy z sektora MŚP są kontrolowane przez Urzędy Skarbowe niemal tak samo często jak średnie i duże przedsiębiorstwa, choć przecież skala i złożoność ich działalności jest zdecydowanie mniejsza. Do kontroli przedsiębiorstwa uprawnionych jest ponad 30 różnych instytucji. W ubiegłym roku skontrolowane zostało prawie trzy czwarte przedsiębiorstw (72 proc.) z czego prawie aż 45 proc. – więcej niż dwa razy. Brak związku wielkości przedsiębiorstwa z kosztami kontroli oznacza stosunkowo większą uciążliwość kontroli dla mniejszych przedsiębiorców.
 
Warto podkreślić też fakt, że obecny model wspierania przedsiębiorstw (m.in. przyznawanie dotacji inwestycyjnych czy środków na szkolenia) preferuje podmioty większe, starsze, osiągające w roku poprzedzającym badanie lepsze wyniki finansowe. Zróżnicowanie według tych czynników widać zarówno na poziomie ubiegania się o wsparcie jak i skuteczności w jego otrzymaniu. Choć, co potwierdzają liczne badania, interwencje publiczne ukierunkowane na małe i mikroprzedsiębiorstwa przynoszą największy efekt, to właśnie dla tej grupy ubieganie się o tę pomoc wiąże się z największym ryzykiem jej nieotrzymania. W efekcie najmniejsze przedsiębiorstwa rzadziej starają się o wsparcie.
 
Jednocześnie zaś w okresie spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego to właśnie mniejsze przedsiębiorstwa stabilizują zatrudnienie, utrzymując je na tym samym poziomie, w przeciwieństwie do dużych podmiotów gospodarczych, których decyzje o zwolnieniach grupowych pogłębiają ekonomiczne i społeczne konsekwencje dekoniunktury.
 
To tylko kilka przykładów trudnej sytuacji firm z sektora MŚP. Szczegółowe wyniki badań zostaną przedstawione podczas debaty ORRP, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 czerwca w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 o godzinie 12.00. Debata ta będzie jednocześnie wstępem do dyskusji panelowej, w której weźmie udział m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner i przedstawiciele przedsiębiorców.