English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rządowy zespół przyjął rekomendacje rozwoju CSR w Polsce

31-05-2011

Odbyło się posiedzenie rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, podczas którego został przyjęty dokument z rekomendacjami w zakresie rozwoju CSR w Polsce. W ramach zespołu Pracodawcy RP przewodniczyli grupie roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Efekty prac stanowią kluczowy element przyjętego dokumentu.

 

Prace grupy roboczej do spraw odpowiedzialnych inwestycji koncentrowały się na wspieraniu działań upowszechniających koncepcję odpowiedzialnych inwestycji, w szczególności w zakresie poprawy rzetelności i wiarygodności ujawnianych danych, a także włączania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu zarządzania (ang. Environmental, Social, Governance, ESG) do strategii zarządzania firmą i jej kapitałem inwestycyjnym.

 

Kierowana przez Pracodawców RP grupa robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, w skład której wchodzą przedstawiciele Europejskiej Federacji Doradców Finansowych, Banku Ochrony Środowiska, Banku Millennium, CSRinfo, PwC, ING Bank Śląski, PTE Polsat S.A., Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, GES Investment, Komisji Nadzoru Finansowego, Accreo Taxand, TFI Skok S.A, Dom Maklerski Pekao, Abadon Consulting, Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ECHO Environmental Group, zwróciła uwagę na potrzebę zwiększania transparentności i wiarygodności rynku, w szczególności poprzez wdrażanie nowoczesnych standardów CSR opartych na zarządzaniu ryzykiem oraz jawności danych ESG. Działania w tym zakresie powinny obejmować w pierwszej kolejności wyłonione po uprzedniej analizie przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa, a także otwarte fundusze emerytalne.

 

Wśród konkretnych rekomendacji w zakresie odpowiedzialnych inwestycji znalazły się m.in.:

  • Szersze uwzględnienie kryteriów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych zamówień publicznych
  • Wprowadzenie standardów CSR w spółkach Skarbu Państwa
  • Wprowadzenie pytań dotyczących CSR i zrównoważonego rozwoju na egzaminach do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • Wprowadzenie zaleceń dla instytucji finansowych w zakresie szerszego uwzględniania w strategiach inwestycyjnych ryzyka ESG
  • Szkolenie doradców inwestycyjnych w zakresie odpowiedzialnych inwestycji
  • Wyeliminowanie stosowanego w praktyce rynkowej jednoczesnego doradztwa i audytu CSR i ESG przez firmy doradcze

 

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został powołany przez Prezesa Rady Ministrów 8 maja 2009 roku. Przez dwa lata eksperci pracowali w czterech grupach roboczych nad priorytetowymi obszarami tematycznymi, w tym odpowiedzialnych inwestycji, zrównoważonej konsumpcji oraz uwzględniania aspektów CSR w procesie kształcenia.