English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP podkreślają rażąco krótkie terminy konsultacji

02-06-2011

Ministerstwo Finansów nieustannie łamie zasady dialogu społecznego, dotyczy to przede wszystkim terminów konsultacji społecznych projektów aktów prawnych.

 

Czas, jaki resort wyznacza na zajęcie stanowiska, jest stanowczo za krótki. Nie jest to subiektywna ocena Pracodawców RP - taki wniosek wynika z nałożenia praktyki na obowiązujące przepisy prawa. W tej sprawie Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego. - W piśmie podnosiliśmy fakt wagi dialogu społecznego dla procesów stanowienia prawa oraz przepisów prawnych, które regulują terminy, jakie organ wyznacza na zajęcie stanowiska przez daną organizację – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Zgodnie z prawem czas na konsultacje powinien wynosić 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach może być skrócony do 21 dni. Tymczasem resort finansów przesyła akty prawne z prośbą o zaopiniowanie nawet z terminem jednodniowym. W ostatnim czasie Pracodawcy RP otrzymali akty prawne, gdzie termin konsultacji dla przedstawienia opinii w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego wynosił… 5 dni, a dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – jeden dzień.

 

Oczywistym jest, że w takiej sytuacji niemożliwe jest rzetelne zaopiniowanie dokumentu.

 

W piśmie do ministra Rostowskiego Pracodawcy RP domagają się respektowania ipraw jako partnera społecznego do wyrażania opinii w terminie, który pozwoli na analizę projektowanych aktów prawnych i zajęcie wobec nich przemyślanego stanowiska.