English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ostry sprzeciw partnerów społecznych przeciw ustawie o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

09-06-2011

Zdaniem partnerów społecznych projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym zawiera szereg krytycznych błędów, które uniemożliwiają dalsze prace nad tym aktem prawnym. Wspólne stanowisko w tej sprawie podpisali w czwartek Pracodawcy RP, BCC, ZRP oraz FZZ, Solidarność i OPZZ.

 

W ocenie partnerów społecznych projekt ustawy nie realizuje żadnego z założonych celów, a jego treść budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP.

 

Warto podkreślić, że mimo przesłanego do Ministerstwa Zdrowia w trakcie konsultacji społecznych negatywnego stanowiska partnerów społecznych, zgłoszone uwagi nie zostały ani uwzględnione, ani nawet wyjaśnione. Zastrzeżenia te zostały podzielone także przez pozostałe ministerstwa oraz urzędy centralne w trakcie konsultacji międzyresortowych.

 

Partnerzy społeczni stanowczo sprzeciwiają się prawu stanowionemu dla interesów jednej grupy przedsiębiorstw, podkreślając nierówne traktowanie sektorów oraz nieuzasadnione faworyzowanie produktów firm ubezpieczeniowych poprzez ulgi podatkowe, wyłączny dostęp do środków funduszu socjalnego i niedopuszczalną, rozciągającą na medycynę pracy falandyzację definicji ryzyka ubezpieczeniowego.


Ogromne zdziwienie partnerów społecznych budzi fakt korzystania przez Ministerstwo Zdrowia z pomocy firm ubezpieczeniowych w przygotowywaniu prawa mającego na celu eliminację konkurencyjnego sektora oferującego abonamenty medyczne. Należy podkreślić, że ich rozwój wynikał z potrzeby rynku i z niewydolności systemu publicznego.


Dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia wpierające projekt korzystny tylko dla członków Polskiej Izby Ubezpieczeń doprowadzą do nieuzasadnionej konfrontacji przedsiębiorców.
Zdaniem partnerów społecznych, ustawa przyjęta w takim kształcie zdezorganizuje dobrze funkcjonującą służbę medycyny pracy oraz wypaczy sens utworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.


Jednocześnie partnerzy społeczni uznają zasadność wprowadzenia systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. W przygotowywaniu tego typu dokumentów powinni brać wszyscy partnerzy społeczni.