English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rekomendacje po Szczycie Gospodarczym Polska-Niemcy

21-06-2011

 

20 czerwca w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbył się Szczyt Gospodarczy Polska-Niemcy, którego celem było zidentyfikowanie wspólnych wyzwań stojących przed naszymi krajami a przede wszystkim analiza przyszłości gospodarczej. Szczególny nacisk położono na inwestycje, ochronę środowiska i energetykę. Po spotkaniu polscy i niemieccy przedsiębiorcy przekazali na ręce przedstawicieli rządów obydwu państw postulaty, wypracowane w trakcie Szczytu.

 

Rekomendacje Szczytu Gospodarczego Polska - Niemcy
na wspólne posiedzenie rzadów Polski i Niemiec
w dniu 21 czerwca 2011 roku

 

Przedsiebiorcy zrzeszeni w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, swiadomi wagi stosunków polityczno – gospodarczych łaczacych obydwa kraje, zorganizowali Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy. Spotkanie odbyło sie 20 czerwca br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Jego celem było zidentyfikowanie wspólnych wyzwan stojacych przed naszymi krajami, możliwych płaszczyzn współpracy, wspólnych interesów
na szczeblu Unii Europejskiej, a nade wszystko analiza przyszłosci gospodarczej. Szczególny nacisk położylismy na inwestycje, ochrone srodowiska i energetyke.

Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy okazał sie sukcesem. Jestesmy przekonani, że podobnie zakonczy sie wspólne posiedzenie rzadów Polski i Niemiec. Biorac pod uwage potrzeby gospodarek naszych krajów, a także przyszłosc Unii Europejskiej, polscy i niemieccy przedsiebiorcy przekazuja na rece przedstawicieli rzadów obydwu panstw postulaty, wypracowane w trakcie Szczytu Gospodarczego Polska – Niemcy:

 

 • Zintensyfikowanie współpracy politycznej w zakresie wspólnych przedsiewziec na poziomie unijnym;
 • Aktywne współdziałanie na rzecz odbiurokratyzowania i deregulacji europejskiej gospodarki;
 • Podjecie współpracy ukierunkowanej na złagodzenie skutków gospodarczych wdrożenia Pakietu Energetyczno – Klimatycznego;
 • Wypracowanie mechanizmów zwiekszajacych konkurencyjnosc UE wobec azjatyckich poteg gospodarczych;
 • Podjecie jeszcze scislejszej współpracy naszych Panstw na rzecz bieżacego znoszenia barier hamujacych współprace polskich i niemieckich przedsiebiorców;
 • Wzmocnienie systemu wymiany informacji gospodarczych;
 • Tworzenie sprzyjajacych warunków dla dalszego intensywnego rozwoju polskich inwestycji w Niemczech i niemieckich w Polsce;
 • Stworzenie systemu wspierajacego współprace przy rozwoju i implementacji zielonych technologii;
 • Stworzenie systemu współpracy osrodków badawczych i naukowych, ukierunkowanego na podnoszenie innowacyjnosci gospodarki;
 • Podjecie zdecydowanych działan na rzecz uszczelnienia wschodniej i północnej granicy UE w celu ograniczenia nielegalnego handlu;
 • Wypracowanie wspólnych, partnerskich, korzystnych dla obu stron modeli współpracy w zakresie rynku pracy.

 

 

Warszawa, 20 czerwca 2011 r.