English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jeszcze w tym roku zostań Liderem Odpowiedzialnego Biznesu

27-06-2011

W ramach projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu Pracodawcy RP organizują konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011. Zgłoszenia można nadsyłać od 27 czerwca do 12 sierpnia br. Do udziału zapraszamy firmy z sześciu sektorów: paliwowo-energetycznego, budowlanego, teleinformatycznego, finansowego, FMCG oraz farmaceutycznego. Ważnym elementem przystąpienia do konkursu będzie zadeklarowanie, że firma prowadzi działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami Kodeksu. Spośród uczestników w każdej branży zostanie wyłoniony Lider Odpowiedzialnego Biznesu 2011. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas prestiżowej gali, która odbędzie się w październiku br.
 

IDEA KONKURSU
 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają nagrody Lidera Odpowiedzialnego Biznesu 2011 firmom, które prowadzą działalność biznesową zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Responsibility, skrót CR). Celem przyznania nagród, jest wyróżnienie i nagrodzenie tych firm, które na tle branży, w której działają, wyróżniają się szczególną dbałością o przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu i jednocześnie wychodzą naprzeciw wyzwaniom branży w kontekście odpowiedzialnego biznesu.
 

Konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011 jest częścią projektu realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności). Działania realizowane w ramach projektu mają na celu wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu standardów odpowiedzialnego biznesu.
Patronami projektu są firmy, które w 2010 r. zawiązały „Koalicję na rzecz odpowiedzialnego biznesu”: Telekomunikacja Polska SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Danone, Hochtief, GlaxoSmithKline. Partnerem merytorycznym projektu jest firma PwC. Wymienione firmy patronackie nie biorą udziału w Konkursie jako uczestnicy, a ich przedstawiciele nie zasiadają w Radzie Eksperckiej oraz Kapitule. Rolą Patronów przy Konkursie jest wsparcie merytoryczne.
 

NAGRODY
 

1. Uczestnicy Konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011 mogą ubiegać się o nagrody:
 

 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży teleinformatycznej;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży budowlanej;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży farmaceutycznej;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży FMCG;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży finansowej;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu branży paliwowo-energetycznej;
 • Lider Odpowiedzialnego Biznesu kategoria otwarta.
   

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy mające zarejestrowaną działalność na terenie Polski, bez względu na wielkość.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) Podpisanie Deklaracji przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu przez osobę upoważnioną w firmie i odesłanie w terminie.
b) Dostarczenie w terminie do 12 sierpnia 2011 r. do Organizatora kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaną deklaracją prawdziwości składanych danych, poświadczenie zapoznania się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych do celów konkursowych.
 

Więcej na www.koalicjacr.pl
 

W sprawie pytań prosimy o kontakt:
 

Katarzyna Rózicka, Ekspert ds. CSR, Pracodawcy RP
Tel.: 22 518 87 42
E-mail: