English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Uwagi Pracodawców RP do projektu ustawy o łagodzeniu kryzysu ekonomicznego

24-06-2010

Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie wymaganego do otrzymania pomocy progu spadku obrotów gospodarczych z 25% do 10% wypaczyłoby ideę ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

 
Poselski projekt zmiany ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego ma na celu przystosowanie zapisów ustawy do potrzeb i możliwości przedsiębiorców, co ma zwiększyć ich zainteresowanie mechanizmami pomocowymi zawartymi w specustawie antykryzysowej.
 
W założeniu ustawa antykryzysowa miała być instrumentem pomocowym dla przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach. Zmniejszenie wymaganego do otrzymania pomocy progu spadku obrotów gospodarczych z 25% do 10% wypaczyłoby ideę ustawy. 10-procentowy spadek obrotów to normalne zjawisko w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie w życie proponowanego rozwiązania spowodowałoby, że ustawa antykryzysowa byłaby stosowana wobec przedsiębiorców znajdujących się w normalnej (w rozumieniu procesów rynkowych), a nie kryzysowej sytuacji. – Specustawa antykryzysowa wymaga zmian. Po ich wprowadzeniu, przewidziane w niej instrumenty pomocowe powinny zostać wprowadzone na stałe do naszego porządku prawnego. Jednak omawiana tu propozycja ma charakter zbyt daleko idący – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.
 
Niskie zainteresowanie mechanizmami zawartymi w ustawie antykryzysowej wynika z faktu, że została ona uchwalona zbyt późno i przedsiębiorcy własnymi siłami zdołali wybronić się przed kryzysem. A ci, którym to się nie udało, po prostu zbankrutowali. Ponadto należy zwrócić uwagę na skutki finansowe projektu - jego wejście w życie mogłoby być zbyt dużym obciążeniem dla Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mają być one źródłem finansowania części działań w obszarze usuwania skutków powodzi.
 
Zwiększeniu funkcjonalności specustawy antykryzysowej służyłoby natomiast proponowane skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu następującego bezpośrednio po pobieraniu przez pracownika świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego w którym nie wolno zwolnić pracownika z przyczyn jego nie dotyczących. - Takie rozwiązanie zmniejszy obawy pracodawców przed korzystaniem z przewidzianych w ustawie antykryzysowej mechanizmów pomocowych. Obecnie pracodawcy obawiają się korzystać z tych rozwiązań ze względu na to, że konsekwencją tego jest usztywnienie polityki kadrowej – twierdzi Piotr Rogowiecki.