English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ustawa dereglamentacyjna pozwoli zaoszczędzić obywatelom i przedsiębiorcom 6 mld złotych

30-06-2011

W piątek wchodzą w życie przepisy ustawy ograniczającej bariery administracyjne. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmują ukoronowanie całego procesu legislacyjnego, zwłaszcza że dzięki zaangażowaniu w prace nad tą ustawą można stwierdzić, że Pracodawcy RP są współautorami tego sukcesu.

 

- Wprowadzenie kultury oświadczeń jest w naszej ocenie wyrazem długo oczekiwanego zaufania Państwa do obywateli. Wreszcie nie trzeba będzie udowadniać oczywistych rzeczy stertą papierów, do zdobycia których potrzebne jest objechanie kilku urzędów – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

 

Pracodawcy RP brali aktywny udział w przygotowaniu konkretnych rozwiązań ustawy zwanej dereglamentacyjną. - Kilkakrotnie zgłaszaliśmy pisemne uwagi i propozycje do projektu, rozmawialiśmy z projektodawcą w trakcie konferencji uzgodnieniowej, pracowaliśmy w parlamencie. Długi okres konsultacji społecznych pozwolił wypracować spójny, sprzyjający przedsiębiorcom projekt, choć jego początkowe wersje były bogatsze w dobre rozwiązania – przypomina Piotr Rogowiecki.

 

Ustawa umożliwia przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego, a także zezwala na przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową. Zmiany dotyczące spółdzielni pracy przez chwilę były zagrożone z powodu złożenia przez posłów poprawki, w myśl której wprowadzające ją przepisy miały być wykreślone z ustawy, jednak poprawka ta nie została przyjęta.

 

Z kolei dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możliwe będzie zarejestrowanie własnej firmy. Wystarczy wypełnić jeden wniosek, który posłuży również do zgłoszenia płatnika składek ZUS, urzędu skarbowego oraz uzyskania REGON. CEIDG będzie również źródłem informacji o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Ponadto wprowadzono szereg innych uproszczeń, które po prostu ułatwią życie w naszym kraju. Chodzi tu m.in. o zniesienie obowiązku składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON, czy też wymogu poświadczenia niekaralności, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS, wystarczy tylko numer rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która od piątku zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.

 

Ustawa dereglamentacyjna pozwoli zaoszczędzić obywatelom i przedsiębiorcom 6 mld zł. Okazało się, że można uzyskać taki efekt eliminując absurdy biurokratyczne i to tylko w części. Przypomnijmy, że trwają już prace nad ustawą dereglamentacyjną bis. Oby i one zakończyły się sukcesem. Pracodawcy RP podkreślają swoje zadowolenie, że wreszcie znaleźli się ludzie i instytucje gotowi rzeczywiście walczyć z biurokracją.