English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP wobec wzrostu płacy minimalnej

19-07-2011

W poniedziałek, 18 lipca, przewodniczący NSZZ "Solidarności" przekaże na ręce Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny 300 tys. podpisów zebranych pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Zakład on m.in. stopniowe podwyższanie płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. - Jej poziom powinien być ustalany w ścisłej zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej a ta pozwala jedynie na jej niewielkie podniesienie – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Z projektu „Solidarności” wynika, że tempo wzrostu płacy minimalnej ma odpowiadać poziomowi wzrostu gospodarczego. Związek chce, by - w przypadku wzrostu PKB - rosła ona automatycznie o co najmniej 3 proc. rocznie. Jeśli wzrost PKB będzie niższy lub ujemny, wówczas wynagrodzenie będzie ustalane tak jak teraz, czyli w drodze negocjacji w Trójstronnej Komisji.

 

- Z analizy pomysłu związku wynika, że najistotniejszymi czynnikami mającymi realny wpływ na kształt płacy minimalnej są dane przyszłe, a co za tym idzie - niepewne. Wynika to z faktu, iż według projektu „Solidarności” najmocniejszą zmienną we wzorze określającym płacę minimalną jest prognozowane średnie wynagrodzenie w roku przyszłym – mówi Piotr Rogowiecki.

 

Zdaniem eksperta Pracodawców RP wynagrodzenie minimalne powinno rosnąć w oparciu o twarde i potwierdzone dane ekonomiczne, dzięki czemu unikniemy niedoszacowania lub przeszacowania jego wzrostu. - Dlatego płaca minimalna powinna zostać uzależniona od wzrostu gospodarczego w roku poprzednim, zaktualizowana o realny wzrost PKB w roku bieżącym dostępnym w dniu jej ustalania oraz o realny, a nie prognozowany, wzrost wynagrodzenia rok do roku. Pozwoli to zwiększać wynagrodzenie minimalne w oparciu o faktyczny wzrost PKB – tłumaczy Piotr Rogowiecki.