English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zmiany w prawie zamówień publicznych idą w dobrą stronę

27-07-2011

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są zadowoleni z propozycji zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przypominają jednak, że niektóre przepisy, w szczególności te o „rażąco niskiej cenie”, wymagają doprecyzowania.

 

Sejm RP rozpoczął prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, który został przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Zgodnie z projektowanymi zmianami, wykonawca będzie musiał udowodnić, że jego oferta nie zawiera „rażąco niskiej ceny”, a gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest właśnie cena, zamawiający zostanie zobowiązany do wykazania w protokole postępowania, iż zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni się do zwiększenia wydatków ze środków publicznych. - Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia transparentności zamówień publicznych - mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP. Jego zdaniem problematyczne może okazać się wprowadzenie w życie drugiego zdania art. 90 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż koszty pracy przyjęte do obliczenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. - Nie wiadomo bowiem, jak traktować inne niż umowa o pracę formy zatrudnia, a także, czy przepisy znajdą zastosowanie do zatrudnionych przez wykonawcę podwykonawców - tłumaczy ekspert.

 

Zdaniem Pracodawców RP, zmiany zawarte w komisyjnym projekcie ustawy są krokiem w dobrym kierunku, jednak bardzo ograniczonym. - Trudno nazwać je systemowymi. Na takie przyjdzie czas po wyborach. W obecnej kadencji parlamentu być może uda się przyjąć tak skromny projekt, jak przedłożenie Komisji „Przyjazne Państwo”. I to jest jednak niepewne, gdyż Urząd Zamówień Publicznych sprzeciwia się nowelizacji prawa - mówi Piotr Wołejko.

 

Zdaniem Urzędu, obecne przepisy są jednak wystarczające. Trudno zgodzić się z taką opinią.

- Gdyby było dobrze, nie mielibyśmy do czynienia z tak wieloma problemami. Natomiast UZP słusznie podnosi, iż obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazują zamawiającym posługiwać się wyłącznie kryterium ceny. Potrzebna jest zmiana praktyki zamawiających, a tej kwestii nie da się rozwiązać wyłącznie nowelizacją ustawy –

mówi ekspert.