English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Mniej ofert w urzędach pracy przez nowe przepisy

03-08-2011

Z danych resortu pracy wynika, że urzędy pracy mają o 26 proc. mniej propozycji dla bezrobotnych niż rok temu, w pierwszym półroczu tego roku było ich 403,5 tys. Tak małej liczby ofert nie było od 2003 r.

 

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są nowe przepisy obowiązujące od początku roku. Teraz zgłoszenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy musi być dokonane w formie pisemnej. Pracodawca może to zrobić osobiście, faxem, pocztą, kurierem albo drogą elektroniczną, jeżeli oczywiście posiada podpis elektroniczny. Wcześniej wystarczył e – mail lub telefon, obecnie takie rozwiązania są niedopuszczalne.

 

Zdaniem Pracodawców RP jest to oczywiste utrudnienie dla przedsiębiorców, które będzie skutkowało systematycznym spadkiem ofert zatrudnienia. Zamiast ułatwiać napływ ofert do urzędów pracy, aby było ich więcej, tworzy się niezrozumiałe regulacje, które ograniczają informacje o wolnych miejscach pracy.

 

Ponadto urzędom brakuje funduszy na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy, co jest konsekwencją zmniejszenia środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. W tym roku urzędy otrzymały tylko 3,2 mld zł na realizację tego celu i jest to o 54 proc. mniej niż w 2010 r.

 

W ocenie Pracodawców RP ograniczenie tych środków jest nieracjonalne, zważywszy na fakt, iż największy problem na rynku pracy dotyczy osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowią 48 proc. wszystkich zarejestrowanych. Co więcej, tak drastyczne ograniczenie funduszy na szkolenia czy staże w dłuższej perspektywie spowoduje wzrost bezrobocia.