English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Istnieje ryzyko zwolnień wynikające z ustawy antykryzysowej

04-08-2011

Pracodawcy RP wielokrotnie zwracali uwagę na możliwość zaistnienia sytuacji, w której firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 – miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników.

 

22 sierpnia mijają dwa lata od obowiązywania ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Od wejścia w życie ustawy rozpoczął się bieg dla 24 – miesięcznego terminu, na jaki można było zawierać umowy na czas określony.

 

Ustawa antykryzysowa zawiesiła stosowanie art. 251 § 1 k.p. ograniczającego zawieranie kolejnych umów na czas określony. Przypominamy, że na jego podstawie trzecia umowa na czas określony przekształca się w umowę bezterminową, jeśli dwukrotnie strony zawarły już umowę na czas określony, a przerwa pomiędzy kolejnymi umowami nie przekroczyła jednego miesiąca.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Przez ten właśnie czas, pracodawcy mogli zawierać z pracownikami nieograniczoną liczbę umów na czas określony bez ryzyka, że angaż przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

 

Nowe przepisy stosuje się do umów okresowych zawartych po 22 sierpnia 2009 r., a także do umów obowiązujących w dniu wejścia ustawy. - Wyjątek stanowią jednak umowy na czas określony zawarte przed 22 sierpnia 2009 r., a mające się skończyć po 31 grudnia 2011 r. – trwają one do daty, do której zostały zawarte – przypominają Pracodawcy RP.

 

Pojawiają się komentarze, z których wynika, że wprawdzie ustawa antykryzysowa nie przewiduje przekształcenia z mocy prawa umowy o pracę na czas określony zawartej z naruszeniem 24 – miesięcznego limitu w umowę bezterminową, to jednak konsekwencją naruszenia wskazanego limitu może być uznanie przez sąd, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Istnieje obawa, że firmy, chcące uniknąć zatrudnienia na stałe po upływie 24 – miesięcznego okresu, będą masowo zwalniać pracowników. Pracodawcy RP wielokrotnie zwracali uwagę na możliwość zaistnienia takiego ryzyka. Wielokrotnie, w licznych komunikatach prasowych i wystąpieniach na forum publicznym postulowaliśmy podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany prawa. Niestety, spotykaliśmy się z oporem przed zmianami, ze względu na konieczność ograniczenia zatrudnienia terminowego. Ciągle mamy nadzieję, że sytuację uda się uzdrowić, a nowe formy zatrudnienia w naszym kraju nie będą jedynie pustym frazesem.