English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W czasie pracy nie wolno prowadzić działalności innej niż wynika to z umowy

08-08-2011

Pracodawcy RP przypominają, że wykonywanie „zleceń na boku” w czasie godzin pracy jest niezgodne z prawem.

 

- Do obowiązków pracownika należy przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. Nie jest zatem dopuszczalne wykonywanie w godzinach pracy czynności niezwiązanych ze świadczeniem pracy, takich jak prowadzenie innej, w szczególności konkurencyjnej działalności – przypomina ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

 

Pracownik, który bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności, musi liczyć się z rozwiązaniem umowy, nawet w trybie art. 52 § 1 k.p. (czyli zwolnienie dyscyplinarne) z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Tak orzekł Sąd Najwyższy w przypadku radcy prawnego, który wykonywał prywatne usługi prawne na rzecz osób trzecich w godzinach pracy (wyrok SN, I PK 5/07).

 

- Stosunek pracy wymaga zaufania obu stron, a takie zachowanie pracownika to uniemożliwia. Pracownik, który wykorzystuje czas pracy na wykonywanie innych zleceń lub nawet prowadzenie działalności konkurencyjnej, działa na szkodę firmy. Nieuczciwość pracowników zazwyczaj skutkuje brakiem woli kontynuacji dalszej współpracy – podkreśla Wioletta Żukowska.

 

Kodeks pracy nie określa wprost zasad kontrolowania pracowników w miejscu pracy. Praktycy są zgodni, że przed zastosowaniem jakiejkolwiek formy nadzoru należy uprzedzić zatrudnionych. Kontrola nie może naruszać godności i innych dóbr osobistych, musi być też adekwatna do celu. Pracodawca nie powinien przeglądać prywatnych e-maili, gdyż narusza to prywatność pracownika (wyrok ETPC, 62617/00).

 

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, przedsiębiorcy często bronią się przed nielojalnymi pracownikami systemem ochrony i monitoringu. Jednak w ocenie Pracodawców RP lepszym rozwiązaniem są odpowiednie szkolenia i edukacja. - Oczywiste jest, że lepiej budować dobrą atmosferę pracy, lojalność i kulturę organizacyjną w firmie, niż zwiększać kontrolę nad pracownikiem. Niestety, nie zawsze jest to jednak możliwe – zauważa Żukowska.