English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ustawa kominowa powinna zostać zniesiona

30-06-2010

Funkcjonująca przy Prezesie Rady Ministrów Rada Gospodarcza kontynuuje prace nad nowymi zasadami sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem skarbu państwa. Na początku czerwca poznaliśmy propozycje dotyczące wyboru członków rad nadzorczych. Decyzje w tej sprawie ma podejmować Komitet Nominacji składający się z zagranicznych i krajowych autorytetów.


Te propozycje, a zwłaszcza pomysł, aby o wyborze miały decydować osoby z zagranicy, spotkały się negatywną oceną Pracodawców RP. - Nie znajdujemy uzasadnienia dla takiego rozwiązania. W naszej ocenie właściciel, czyli państwo, powinien mieć swobodę w wyborze członków rad nadzorczych. Należałoby się raczej skupić nad przejrzystymi zasadami merytorycznej oceny i wyboru członków zarządów – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik. Jednak aby pozyskanie wykwalifikowanych fachowców do zarządzania spółkami z udziałem skarbu państwa było możliwe, niezbędne jest wprowadzenie rynkowych mechanizmów ustalania wynagrodzeń dla zarządów.

Dlatego Pracodawcy RP pozytywnie oceniają pomysł utworzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, którego zadaniem będzie wyznaczanie celów Zarządowi oraz opracowywania systemu jego motywowania. Jeżeli - zgodnie z najnowszymi zapowiedziami - będzie to połączone ze zniesieniem tzw. ustawy kominowej, to będzie to szansa wyrównanie konkurencyjności spółek publicznych i prywatnych w pozyskiwaniu wysokokwalifikowanej kadry menedżerskiej.

- Ustawa kominowa już dawno powinna zostać uchylona. Mamy nadzieję, że działania Rady Gospodarczej doprowadzą wreszcie do urynkowienia zasad rekrutacji i wynagradzania osób zarządzających spółkami z udziałem skarbu państwa – mówi Adam Ambrozik.