English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Co dalej z pakietem antykryzysowym?

31-08-2011

31 sierpnia 2011 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak. W trakcie dyskusji członkowie Pracodawców RP zaprezentowali propozycje zmian przepisów w tzw. ustawie antykryzysowej.
 

Członkowie Pracodawców RP zaproponowali m. in. wydłużenie okresu zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony do 36 miesięcy. Ma to na celu uniknięcie sytuacji zwalniania wyszkolonych pracowników, których pracodawca ze względu na sytuację ekonomiczną nie może zatrudnić na stałe.
 

Istotne z punktu widzenia środowiska pracodawców oraz pracowników jest także wprowadzenie do Kodeksu Pracy regulacji dotyczącej indywidualnego rozkładu czasu pracy, która przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz umożliwia godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi.
 

Inne zmiany dotyczą doprecyzowania pojęcia doby pracowniczej i dnia wolnego od pracy, wprowadzenia prawa do rozliczania godzin nadliczbowych oraz dni wolnych przez pracodawcę także w następnym okresie rozliczeniowym, wprowadzenia indywidualnych kont czasu pracy w drodze układu zbiorowego oraz wprowadzenia dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych, bez obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 

Zdaniem Pracodawców RP należy także umożliwić stosowanie rozwiązań podobnych do tych, jak w Europie Zachodniej - nowoczesnych systemów organizacji pracy: dzielenie miejsc pracy (job-sharing), elastyczny czas pracy (flextime), skomprymowane tygodnie pracy (compressed working week), zredukowane godziny (reduced hours working). W ocenie Pracodawców RP, do takich rozwiązań można byłoby dojść poprzez szerszą możliwość modyfikacji czasu pracy przy odejściu od rozwiązań kodeksowych w układach zbiorowych pracy.
 

Zdaniem Doradcy Prezydenta Pracodawców RP, dr Moniki Gładoch, zaproponowane zmiany przepisów są niezbędne i wymagają jak najszybszego wprowadzenia w życie.

 

Pliki do pobrania

Propozycja zmiany przepisów Członków Pracodawców RP