English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawca tworzący nowe miejsca pracy może zyskać kilka tysięcy

15-09-2011

Pracodawca, może utworzyć nowe miejsce pracy obniżając koszty z tym związane. A wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy i pieniądzom pochodzącym m.in. ze środków Funduszu Pracy.

 

Każdy pracodawca rozwijający swoją firmę może wyposażyć lub doposażyć tworzone stanowisko pracy, jeśli zechce zatrudnić osobę bezrobotną. W tym celu należy złożyć do Urzędu Pracy m.st. Warszawy „Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.
 

Wymiar korzyści jest imponujący. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania to 20.196,66 zł, czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. A w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli nawet 50.491,65 zł).
 

Urząd pracy zrefunduje w szczególności następujące wydatki, niezbędne do utworzenia danego stanowiska pracy: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz wymogami ergonomii.
 

Podstawą refundacji jest umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta pomiędzy Urzędem Pracy m. st. Warszawy a danym podmiotem. Pamiętać jednak należy, że wydatki te muszą być poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego przez urząd bezrobotnego.

 

Więcej informacji: www.up.warszawa.pl, infolinia 19 524
 

Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy
 

, tel. 22 836 83 28.
 

Pliki do pobrania